PL EN


2016 | 5 | 8 | 111-121
Article title

Spór o homeopatię (czyli o władzę nad rynkiem)

Content
Title variants
EN
Dispute about homeopathy (or who rules the market?)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł omawia skutki wyroków wydanych przez Sąd Ochrony Konkurencji i Sąd Apelacyjny w sprawie homeopatii na kwestię zakresu uprawnień organizacji samorządu zawodowego lekarzy do regulowania rynków. Autor analizuje te uprawnienia na gruncie prawa antymonopolowego, w styku z prawem farmaceutycznym i przepisami regulującymi działalność zawodową lekarzy i ich samorządu. Autor zwraca uwagę na okoliczność, że pozbawienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów możliwości władczego ingerowania w działalność samorządów zawodowych, może doprowadzić do niekorzystnych skutków dla konkurencji i dla konsumentów, polegających na ograniczeniu swobody działania przedsiębiorców na rynku i dostępu konsumentów do produktów czy usług znajdujących się w legalnym obrocie.
EN
The article discusses the effects of rulings issued by the Court of Competition and Consumer Protection (SOKiK) and the Court of Appeal concerning homeopathy upon the scope of the powers of medical self-government to regulate markets. The author provides an analysis of these powers on the basis of competition law, since the latter intersects with pharmaceutical law and laws regulating the professional activities of doctors. The author draws attention to the fact that depriving the competition authority – the UOKiK President – of the power to scrutinize the activities of professional self-government bodies may lead to adverse effects for competition and consumers protection. These would consist of the limitation of the freedom of market access of undertakings as well as limit consumers’ free choice to access legally sold products and services.
Year
Volume
5
Issue
8
Pages
111-121
Physical description
Dates
published
2016-12-31
online
2016-12-31
References
  • Bolecki, A. (2012). Porozumienia zakazane ze względu na cel lub skutek w aktualnej polskiej praktyce orzeczniczej. internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 1(1).
  • Brodecki, Z. (2004). Konkurencja. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
  • Jurkowska, A. i Skoczny, T. (2004). Prawo Konkurencji Wspólnoty Europejskiej, Orzecznictwo. Tom I. Orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z lat 1962–1989. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
  • Materna, G. (2009). Pojęcie przedsiębiorcy w polskim i europejskim prawie ochrony konkurencji. Warszawa 2009
  • Radziwiłł, K. (2008). Okiem Prezesa. Gazeta Lekarska, maj.
  • Skrzydło, W. (2002). Komentarz do art. 17 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.97.78.483). W: W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz(wyd. IV). Kraków: Zakamycze.
  • Szparkowska, S. (2009). Ministerstwo broni homeopatii. Rzeczpospolita, 19 stycznia. Pozyskano z: http://www.rp.pl/artykul/250450-Ministerstwo-broni-homeopatii.html#ap-1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-5749
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-210315b4-ac47-40bc-861e-f9ae5c7db301
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.