PL EN


2017 | (12)2017 | 161-167
Article title

Wykształcenie matematyczne a informatyka

Content
Title variants
EN
Mathematical education and computer science
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem pracy jest próba odpowiedzi na pytanie, czy matematyka jest potrzebna informaty-kom. Przeprowadzone na losowej próbie studentów Informatyki badania pokazują różne podejście do tematu.
EN
The aim of this paper is to answer the questioh if maths is nedded for computer science. Car-ried out on a random sample of students in computer science research shows the different ap-proaches to the subject.
Year
Volume
Pages
161-167
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
author
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny
author
  • Politechnika Warszawska
References
  • Nowakowski Z., Dydaktyka informatyki w praktyce, cz. I i II, MIKOM, Warszawa 2003.
  • Lodzińska E., Maj M., Nauczyciel wobec aktualnych trudności na różnych etapach edukacji, Nauczyciel we współczesnej edukacji Diagnoza – Rozwój – Zmiana, red. M. Kamińska, Z. Kruszewski, ks. A. Gretkowski, B. Skałbania, Płock 2016.
  • Mieścicki J., Wstęp do informatyki nie tylko dla informatyków, BTC, Legionowo 2013.
  • Susłow W., Słowik A., Statkiewicz M., Chcę zostać informatykiem, Helion, Gliwice 2014.
  • Walat A., Zarys dydaktyki informatyki, Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Kompute-rów, Warszawa 2007.
  • http://gynvael.coldwind.pl/?id=428 (dostęp: 18.12.2016 r.).
  • http://www.p-programowanie.pl/studia/matematyka-a-studia-informatyczne/ (dostęp: 11.12.2016 r.).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2103ab61-19ec-4913-aa4b-63979ebebbff
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.