Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 2 | 1 | 13-21

Article title

Zamiast wstępu

Authors

Content

Title variants

EN
Instead of introduction

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wstęp do całego tomu zatytyłowanego "Formy dialogu międzykulturowego w przekładzie artystycznym"
EN
Introduction to the whole volume entitled "Formy dialogu międzykulturowego w przekładzie artystycznym"

Keywords

Year

Volume

2

Issue

1

Pages

13-21

Physical description

Dates

published
2011-01-01

Contributors

 • Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Śląski

References

 • Bachtin, Michaił. Problemy literatury i estetyki. Tłum. Wincenty Grajewski. Warszawa: Czytelnik, 1982.
 • Gołąb, Zbigniew, Adam Heinz, Kazimierz Polański: Słownik terminologii językoznawczej. Warszawa: PWN, 1968.
 • Kundera, Milan. „Sześćdziesiąt trzy słowa”. Kundera, Milan. Sztuka powieści. Tłum. Marek Bieńczyk. 2 wyd. Warszawa: Czytelnik, 1998.
 • Lewicki Roman. Obcość w odbiorze przekładu. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000.
 • Majkiewicz, Anna. Intertekstualność — implikacje dla teorii przekładu. Warszawa: PWN, 2008.
 • Piskor, Stanisław. O tożsamości polskiej. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1988.
 • Ricoeur, Paul. „»Przejście«: przekładać nieprzekładalne.” Ricoeur, Paul, Peeter Torop: O tłumaczeniu. Tłum. Tomasz Swoboda, Stanisław Ulaszek. Gdańsk: Wydawnictwo. Uniwersytetu Gdańskiego, 2008.
 • Ricoeur, Paul. „Paradygmat tłumaczenia.” Ricoeur, Paul, Peeter Torop: O tłumaczeniu. Tłum. Tomasz Swoboda, Stanisław Ulaszek. Gdańsk: Wydawnictwo. Uniwersytetu Gdańskiego, 2008.
 • Ricoeur, Paul: Język, tekst, interpretacja. Tłum. Piotr Graff, Katarzyna Rosner. Red. Katarzyna Rosner. Warszawa: PIW, 1989.
 • Talmy, Leonard. Towards a Cognitive Semantics. Vol. 2. Typology and Process in Concept Structuring. Cambridge, Massachusets: MIT Press, 2003.
 • Tokarz, Bożena. „Krytyka przekładu w świetle systemu oczekiwań odbiorczych”. Krytyka przekładu w systemie wiedzy o literaturze. Red. Piotr Fast. Katowice: Śląsk, 1999. 51—63.
 • Tokarz, Bożena. „Światło między językami, czyli o potrzebie komparatystyki”. Komparatystyka literacka a przekład. Red. Piotr Fast, Katarzyna Żemła. Katowice: Śląsk, 2000. 7—18.
 • Tokarz, Bożena. Wzorzec, podobieństwo, przypominanie. Katowice: Śląsk, 1998.
 • Welsch, Wolfgang. „Transkulturowość. Nowa koncepcja kultury”. Filozoficzne konteksty rozumu transwersalnego. T. 2. Red. Roman Kubicki. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 1998. 195—222.
 • Wierzbicka, Anna. Słowa klucze. Różne języki — różne kultury. Tłum. Izabela Duraj-Nowosielska. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2007.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1899-9417

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-2105f6b5-b354-4afa-bd7d-07893c8f5d55
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.