PL EN


Journal
2017 | 8 | 33-60
Article title

Władza i media. Dyskurs polityczny wokół mediów publicznych w Polsce

Content
Title variants
EN
Power and Media: Political Discourse on Public Media in Poland
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Tematyką podjętą w tym tekście jest nakreślenie najbardziej reprezentatywnych opinii i ocen przedstawicieli elit politycznych i me-ialnych, które można ułożyć w modelowe konstrukcje dyskursywne dotyczące mediów publicznych w polskiej przestrzeni publicznej. Dotyczyć to będzie w przeważającej mierze okresu od grudnia 2015 roku do kwietnia 2016 roku, czyli kluczowego okresu dokonywania radykalnej zmiany w sferze własności i zarządzania mediami publicznymi oraz politycznego, administracyjnego i finansowego nadzoru nad nimi.
EN
The aim of this study is to sketch the most representative opinions and assessments of political and media elite representatives, and then place them within the framework of a discourse model regar-ding public media in the Polish public space. It concerns, principal-ly, the period from December 2015 to April 2016, which constituted the key period of radical change in the sphere of ownership and management of public media as well as political, administrative and financial supervision over them.
Publisher
Journal
Year
Issue
8
Pages
33-60
Physical description
Contributors
References
 • Brzezicki Ł. (2016), Barbara Bubula: duża ustawa medialna już gotowa, mała nowelizacja ma uspokoić sytuację, Portal wirtual-nemedia.pl, https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/barbara-bubula-duza-ustawa-medialna-juz-gotowa-mala-nowelizacja-ma-uspokoic-sytuacje/page:2
 • Czyżewski M. (1997), W stronę teorii dyskursu publicznego, w: Czy-żewski M., Kowalski S., Piotrowski A. Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego, Wydawnictwo Aureus, Kraków
 • Czyżewski M., Kowalski S., Piotrowski A. (1997), Wprowadzenie, w: Czyżewski M., Kowalski S., Piotrowski A. Rytualny chaos. Stu-dium dyskursu publicznego, Wydawnictwo Aureus, Kraków
 • Dijk T. van (1997), The Study of Discourse, w: Discourse as Structu-re and Process: Discourse Studies: A Multidisciplinary Introduc-tion (ed.) Dijk T. van, SAGE, Thousand Oaks
 • Dobek-Ostrowska B. (2010), System partyjny a media w Polsce – zależności i relacje, „Studia Medioznawcze” nr 2
 • Foucault M. (1977), Archeologia wiedzy, PIW, Warszawa
 • Jakubowicz K. (2008), Finding the Right Place on the Map: Pro-spects for Public Service Broadcasting in Post-Communist Coun-tries, w: Finding in Right Place in the Map: Central and Eastern European Media Change in the Global Perspective, (eds.) Jabu-bowicz K., Sükösd M., Intellect Books, Bristol
 • Janicki M., Władyka W. (2009), Ale to już było, „Polity-ka” nr 34 (2719)
 • kg/kk (2016), „Potomkowie osób pełniących obowiązki Polaka”. Burza na posiedzeniu komisji, Portal tvn24, http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/ewa-stankiewicz-o-potomkach-osob-pelniacych-obowiazki-polaka,644612.html
 • Lisowska-Magdziarz M. (2006), Analiza tekstu w dyskursie medial-nym, Wydawnictwo Uniwersytetu jagiellońskiego, Kraków
 • Media and Politics in New Democracies. Europe in a Comparative Perspective (2015), (ed.) Zielonka J., Oxford University Press, Oxford
 • Media Reform. Democratizing the media, democratizing the state (2002), (eds.) Price M.E., Rozumiłowicz B., Verhulst S.G., Rou-tledge, London–New York
 • Media w Polsce. Do kogo należy prasa, telewizja, portale czy ra-dio? (2016), Portal money.pl, http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/media-w-polsce-do-kogo-nalezy-prasa,138,0,1988746.html
 • Mistewicz E. (2015), Nie likwidujcie mediów publicznych, „Rzeczpo-spolita” nr 277
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (2016), Stano-wisko sygnatariuszy Paktu w sprawie projektów ustaw medial-nych, https://ofop.eu/aktualnosci/stanowisko-sygnatariuszy-paktu-w-sprawie-projektow-ustaw-medialnych
 • oprac. Bereźnicki J. (2017), Jacek Kurski bierze 800 mln zł kredytu w BGK. Tak ratuje finanse TVP po zamrożeniu uszczelnienia abonamentu, Portal money.pl, https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/tvp-kredyt-bgk-800-mln-zl-jacek-kurski,36,0,2340900.html
 • Pallus P. (2017), Największe kanały tracą widzów. Polsat i TVN uciekają TVP, Portal Business Insider Polska, http://businessinsider.com.pl/media/tv-radio/polsat-tvp-i-tvn-ogladalnosc-stacji-tv-w-kwietniu-2017-roku/2etk7qk
 • Pokorna-Ignatowicz K. (2010), Telewizja publiczna jako „łup poli-tyczny”, „Studia Medioznawcze” nr 2
 • Program Prawa i Sprawiedliwości 2014 (2014), http://pis.org.pl/document/archive/download/128
 • Public Service Media in Europe: A Comparative Approach (2015), (eds.) Arriaza Ibarra K., Nowak E., Kuhn R., Routledge, Abingdon
 • Rutkowska E. (2015), PiS zapowiada reformę mediów publicznych i zmianę prawa prasowego, Portal press.pl, https://www.press.pl/tresc/40255,pis-zapowiada-reforme-mediow-publicznych-i-zmiane-prawa-prasowego
 • Sejm RP (2015), Sprawozdanie Stenograficzne z 7. posiedzenia Sej-mu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 29 grudnia 2015 r. (pierwszy dzień obrad), Warszawa, http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter8.nsf/0/8AD723BB67E57043C1257F2A0055265E/%24File/07_a_ksiazka_bi.pdf
 • Sejm RP (2015a), Sprawozdanie Stenograficzne z 7. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 30 grudnia 2015 r. (drugi dzień obrad), Warszawa, http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter8.nsf/0/2263B58F2F7A96BAC1257F2B005F2297/%24File/07_b_ksiazka_bis.pdf
 • Śpiewak P. (2010), Dlaczego wymyśliłem IV RP, „Polityka Cyfrowa” 29 czerwca, http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1506800,1,dlaczego-wymyslilem-iv-rp.read
 • Telewizja publiczna w Europie [INFOGRAFIKA] (2016) Portal Onet wiadomości, https://wiadomosci.onet.pl/telewizja-publiczna-w-europie-infografika/rmq47r
 • tw (2017), Firmy medialne skarżą do Komisji Europejskiej noweli-zację abonamentu rtv, Portal wirtualnemedia.pl, https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/nowelizacja-abonamentu-rtv-firmy-telekomunikacyjne-skarza-do-komisji-europejskiej
 • tw (2017a), GIODO o nowelizacji ustawy abonamentowej: pozyski-wanie danych klientów płatnej tv oznacza zmianę warunków ich umów, Portal wirtualnemedia.pl, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/ustawa-abonamentowa-2017-abonament-rtv-opinie-giodo-klienci-platnej-telewizji
 • Wnuk M. (2016), Media publiczne – obywatelskie czy narodowe? Najnowszy dyskurs parlamentarny o mediach w kontekście zmian w ustawie o radiofonii i telewizji, „Studia Medioznaw-cze” nr 3 (66)
 • Żakowski J. (2016), Jacek Żakowski o polskich mediach: od porażki do katastrofy, Portal wp.pl, https://opinie.wp.pl/jacek-zakowski-o-polskich-mediach-od-porazki-do-katastrofy-6016711021650561a
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-210b8433-44b1-4c22-8f76-11d099631daf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.