PL EN


2016 | CI | 193-207
Article title

Płeć jako determinanta bezrobocia

Authors
Content
Title variants
EN
Gender as a Determinant of Unemployment
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zasadniczym celem opracowania jest pogłębienie wiedzy dotyczącej problematyki rynku pracy kobiet i próba odpowiedzi na pytanie: czy w dalszym ciągu płeć jest determinantą bezrobocia, a promowana równość płci ma miejsce? Korzystając z danych GUS, w artykule dokonano analizy literatury dotyczącej kobiet na rynku pracy i przemian aktywności zawodowej kobiet w Polsce, przedstawiono również wskaźniki dotyczące realizacji Milenijnych Celów Rozwoju Polski dotyczących równości płci na rynku pracy. Potrzebę analizy sytuacji kobiet na polskim rynku pracy zaliczyć należy do problemów bardzo istotnych.
EN
The main objective of this paper is to deepen knowledge on labour market issues of women and attempt to answer the question: is still gender is a determinant of unemployment and promoted gender equality is taking place? This article focuses on analysis literature on women in the labour market and on changes in professional activity of women in Poland over the last 15 years, also shows indicators for the Millennium Development Goals Polish gender equality in the labour market (article is based on available GUS statistics). The need to analyze the situation of women in the Polish market include part of the problem very important.
Year
Volume
CI
Pages
193-207
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Katedra Gospodarki Światowej i Transportu Morskiego, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński
References
 • Opracowania:
 • Arrow Kenneth J., The Theory of Discrimination, Working Papers 1971/403, Princeton University, Department of Economics.
 • Basu Alaka M., Women’s Economic Roles and Child Health: An Overview in Population and Women, Population Division, UN, New York 1996.
 • Becker Gary, The Economics of Discrimination, University of Chicago Press, Chicago 1957.
 • Bergmann Barbara, The Effect of White Incomes of Discrimination in Employment, Journal of Political Economy 1971/79.
 • Blumberg Rae L. (red.), Gender, Family and Economy: The Triple Overlap, Sage Publications, Newbury Park CA and London 1991.
 • Borowska Małgorzata, Branka Maja (red.), Równość szans kobiet i mężczyzn na ryku pracy, Poradnik dla Instytucji Rynku Pracy, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2010.
 • Dixon Ruth, Counting Women in Agricultural Labour Force, Population and Development Review 1978/3.
 • Dwyer Daisy, Judith Bruce, A Home Divided: Women and Income in the Third World, Stanford University Press, Palo Alto, Stanford 1998.
 • Elson Diane, McGee Rosemary, Gender Equality, Bilateral Program Assistance and Structural Adjustment: Policy and Procedures, World Development 1995/11.
 • Kalinowska-Nawrotek Barbara, Dyskryminacja statystyczna kobiet w Polsce i krajach Unii Europejskiej, w: Arkadiusz Manikowski, Arkadiusz Psyk (red.), Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004.
 • Krug Barbara, Dyskryminacja kobiet: perspektywa neoinstytucjonalna, w: Anneke G. Dijkstra, Janneke Plantega (red.), Ekonomia i płeć. Pozycja zawodowa kobiet w Unii Europejskiej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003, s. 60.
 • Livanos Ilias, Pouliakas Konstantinos, The Gender Wage Gap as a Function of Educational Degree Choices in an Occupationally Segregated EU Country, IZA Discussion Paper Series, Discussion Paper 2009/4636.
 • Madden Janice F., Discrimination – A Manifestation of Male Market Power?, w: Cynthia B. Lloyd (red.), Sex, Discrimination, and the Division of Labor Sex, Discrimination, and the Division of Labor, Columbia University Press, New York 1975.
 • Mandal Eugenia, Stereotypowe postrzeganie ról kobiet i mężczyzn jako wyznacznik karier zawodowych i funkcjonowania na rynku pracy, w: Płeć a możliwości ekonomiczne w Polsce: czy kobiety straciły na transformacji?, Departament Walki z Ubóstwem i Zarządzania Gospodarką, Region Europy i Azji Środkowej, Raport Nr 29205, Warszawa 2004.
 • Mazur-Łuczak Joanna, Kobiety na rynku pracy, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2010.
 • McConnell Campbell R., Brue Stanley L., Contemporary Labor Economics, McGraw Hill Book Co, New York 1986.
 • Reich Michael, Gordon David M., Edwards Richard C., Dual Labor Markets: A Theory of Labor Market Segmentation, Economics Department Faculty Publications, Paper 1973/3, http://digitalcommons.unl.edu/econfacpub/3
 • Reszke Irena, Nierówności płci w teoriach: teoretyczne wyjaśnienia nierówności płci w sferze pracy zawodowej, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1991.
 • Robinson Joan, Economics of Imperfekt Competition, Macmillan, London 1933.
 • Stevenson Mary, Women’s Wages and Job Segregation, w: Richard C. Edwards, Michael Reich, David M. Gordon (red.), Labor Market Segmentation, D.C. Heath, Lexington Mas. 1975.
 • Thurow Lester C., Generating Inequality, Basic Books Inc. Publ., New York 1975.
 • Strony internetowe:
 • http://www.rynekpracy.pl/artykul.php/wpis.766; stan na 23.04.2015 r.
 • http://www.un.org.pl/; stan na 28.08.2015 r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-210ccbff-cc6c-4e95-be32-e715782d82d0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.