PL EN


2019 | 17 | 31-42
Article title

SÁNDORA MÁRAIA WIDZENIE MIAST (REKONESANS)

Content
Title variants
EN
SÁNDOR MÁRAI SEEING CITIES (RECONNAISSANCE)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule interesuje mnie sposób przedstawiania miast węgierskich, włoskich i amerykańskich widzianych oczyma podróżnika i emigranta, wielkiego mistrza prozy XX wieku, Sándora Máraia, określanego mianem pisarza miejskiego. Wypowiada się on w różnych formach: dzienniku, wspomnieniach, szkicach z podróży, felietonach i powieściach. Dzieli miasta na swojskie, rodzime (Kassa, Budapeszt) i obce (amerykańskie, np. Nowy Jork), a do postrzegania w kategoriach swojskości pretendują też miasta włoskie (Posillipo, Neapol). Dla Máraiowskich ujęć charakterystyczny jest zabieg antropomorfizacji i animizacji miast, a także uwrażliwienie sensualne i zdolność syntetycznego określenia ich odrębności.
EN
In the article I am interested in the way of presenting Hungarian, Italian and American cities seen through the eyes of a traveler and emigrant, the grand master of prose of the twentieth century, Sándor Márai, known as the city writer. He expresses himself in various literary forms: journal, memoirs, travel sketches, columns and novels. He divides the cities into familiar, native (Kassa, Budapest) and foreign (American, e.g. New York). To be perceived in terms of familiarity pretend also the Italian cities (Posillipo, Naples). A characteristic literary device for Márai is the anthropomorphisation of the cities, as well as the sensory sensitization and the ability to synthetically define their distinctiveness.
Keywords
Year
Volume
17
Pages
31-42
Physical description
oryginalny artykuł naukowy
Dates
published
2020-02-01
Contributors
References
 • Foucault M., O innych przestrzeniach. Heterotopie, tłum. M. Żakowski, „Kultura Popularna” 2006, nr 2.
 • Márai S., Dziennik 1943–1948, wybór, przekład, oprac., przypisy i posłowie T. Worowskiej, Warszawa 2016.
 • Márai S., Dziennik 1949–1956, wybór, przekład, oprac., przypisy i posłowie T. Worowskiej, Warszawa 2017.
 • Márai S., Dziennik 1957–1966, wybór, przekład, oprac., przypisy i posłowie T. Worowskiej, Warszawa 2018.
 • Márai S., W podróży, wybór, tłum. i posłowie T. Worowska, Warszawa 2011.
 • Márai S., Wiersze, wybrał, przeł., oprac. i wstępem opatrzył J. Snopek, Sejny 2016.
 • Márai S., Wspomnienie z Kassy, tłum. T. Worowska, „Zeszyty Literackie” (4)96, Rok XXIV, Warszawa–Paryż 2006.
 • Rewers E., Post-polis: wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta, Kraków 2005.
 • Augé M., Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii nowoczesności (fragmenty), przeł. A. Dziadek, „Teksty Drugie” 2008, nr 4.
 • Rybicka E., Od poetyki przestrzeni do polityki miejsca. Zwrot topograficzny w badaniach literackich, „Teksty Drugie” 2008, nr 4.
 • Snopek J., Węgry. Zarys dziejów i kultury, Warszawa 2002.
 • Szalewska K., Urbanalia – miasto i jego teksty. Humanistyczne studia miejskie, Gdańsk 2017.
 • Szpociński A., Miejsca pamięci („lieux de memoire”), „Teksty Drugie” 2008, nr 4.
 • Zwolińska B., Pisać to znaczy żyć. Szkice o prozie Sándora Máraia, Gdańsk 2011.
 • Zwolińska B., Sándor Márai jako twórca literacki, teatralny i radiowy, Gdańsk 2014.
 • Zwolińska B., Sztuka milczenia i powściągliwości słowa w twórczości Sándora Máraia. W: Milczenie, antropologia, hermeneutyka, red. A. Regiewicz i A. Żywiołek, Częstochowa 2014.
 • Zwolińska B., Tożsamość w ruchu (w) przestrzeni Berlina i Budapesztu (na podstawie W podróży Sándora Máraia oraz Pamięci Pétera Nádasa), „Anthropos?” 2018, nr 27.
 • Felczak W., Historia Węgier, Wrocław 1983.
 • Coetzee J.M., Sándor Márai, „Zeszyty Literackie” 96, Rok XXIV, Warszawa–Paryż 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-210ded21-4c6e-4962-b7e7-5c08e40f7408
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.