PL EN


2019 | 1(61) | 162–176
Article title

Prawne uwarunkowania utworzenia żłobka i przedszkola dla dzieci parlamentarzystów oraz pracowników Kancelarii Sejmu (zgodnie z wnioskiem skierowanym do Marszałka Sejmu przez posła)

Content
Title variants
EN
Legal conditions regarding an establishment of a nursery and kindergarten for children of parliamentarians and employees of the Chancellery of the Sejm (in accordance with a request addressed to the Marshal of the Sejm by a Deputy)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The law in force allows the Chancellery of the Sejm to establish a nursery. It could function as a company social facility within the meaning of the Act on the Company Social Benefits Fund. On the other hand, the author emphasizes that the Chancellery of the Sejm is not entitled to establish a kindergarten, because it cannot perceived as an entity which, according to the Act – the Education Law, is entitled to create and run such an institution. In addition, provisions being currently in force do not allow the creation of a facility that would contain both the nursery and the kindergarten.
Year
Issue
Pages
162–176
Physical description
Contributors
 • Ekspert ds. legislacji BAS; irena.galinska-raczy@sejm.gov.pl ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3586-0126
References
 • Banasiński C. [w:] Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, red. M. Wierzbowski, H. Gronkiewicz-Waltz, Warszawa 2015.
 • Banasiński C., Jaroszyński K.M., Komentarz do art. 1 [w:] Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, 2017, LEX.
 • Gajewski S. [w:] S. Gajewski, A. Jakubowski, Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Komentarz, 2014, LEX.
 • Martuszewicz A., Piecyk K., Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Komentarz, 2011, LEX.
 • Niedziński T., Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Komentarz, 2011, Legalis.
 • Szydło M., Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, Warszawa 2008.
 • Szpringer Z., Informacja na temat finansowania działalności poselskiej w Norwegii, „Studia BAS” 2007 [Świadczenia poselskie w różnych krajach, red. Z. Szpringer].
 • Świątek P., Organizacja i finansowanie przez gminy zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, „Finanse Komunalne” 2012, nr 7–8.
 • Uziębło P. [w:] K. Grajewski, J. Stelina, P. Uziębło, Komentarz do ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, Warszawa 2014.
 • Wierzbica A., Miasto na prawach powiatu. Zagadnienia ustrojowe, Warszawa 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2114d262-4a15-4b64-b5db-db094748a093
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.