PL EN


2018 | 9 | 3 | 33-43
Article title

Muzeum Pana Tadeusza – instytucja inna niż wszystkie…

Content
Title variants
EN
Pan Tadeusz Musem, Institution Unlike Any Other…
Conference
Edukacja-Technika-Informatyka
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W ostatnich latach wyraźnie zmienia się sposób odbioru otaczającej nas rzeczywistości, także tej zabytkowej. O ile kilkanaście czy nawet jeszcze kilka lat temu przy zwiedzaniu muzeów wystarczyło działanie na bodźce wzrokowe, o tyle współcześnie próbuje się zaangażować tych bodźców znacznie więcej. Widz z biernego staje się też aktywny, współtworzący i przeżywający odbiór. Większość współczesnych muzeów zarówno tych nowo powstający, jak i już funkcjonujących od lat, stara się zachęcić do odwiedzenia swoich sal wystawienniczych, wykorzystując najnowsze zdobycze techniki i zatrudniając do tworzenia ekspozycji specjalistów od multimediów. Jest to również sposób na zaproszenie do muzeów młodych ludzi, określanych mianem pokolenia medialnego i obrazkowego. Dla nich, mających łatwy dostęp do multimediów oraz powszechną styczność z nimi na co dzień, konieczne jest przygotowanie tego typu atrakcji, aby zechcieli ob-cować ze zgromadzoną w muzeum przeszłością. Taką instytucja jest wrocławskie Muzeum Pana Tadeusza, powstałe z inicjatywy Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Zwiedzający mogą podziwiać dwie wystawy stałe: jedną poświęconą rękopisowi Pana Tadeusza, jego autorowi, jak też epoce romantyzmu; drugą traktująca o życiu i działalności Jana Nowaka-Jeziorańskiego oraz Władysława Bartoszewskiego. Ekspozycje naszpikowane są interaktywnymi stanowiskami oraz multimediami (np. animacjami 3D).
EN
In recent years the way we perceive the world around us has changed drasticly. Also the relic one. A dozen or even a few years ago, while visiting a museum, it was enough to affect visual stimulus, nowadays people try to affect significantly more stimuli. A passive spectator becomes an actice, contributing and one. Most modern museums, both newly founded and those who have been functioning for years, try to encourage visiting their exhibition rooms by using the latest technology and hiring multimedia specialists to create their exhibitions. It is also a way to invite young people, so called media generation to the museums. It is necessary to create this type of attractions to encourage them, who have an easy access to multimedia, and are constantly in touch with it on a daily basis, to encounter the past. Any institution like that is Pan Tadeusz musem in Wrocław created on Zaklad Narodowy im. Ossolinskich initiative. Visitors can marvel at two permanent exhibitions: one dedicated to hand-written copy of Pan Tadeusz and romanticism; and second dedicated to life and work of Jan Nowak-Jezioranski and Wladyslaw Bartoszewski. Exhibitions are stacked with interactive attractions and mulimedia (3D animations).
Year
Volume
9
Issue
3
Pages
33-43
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
  • Doktor, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Historyczny, Zakład Dydaktyki Historii i WOS, Polska
References
  • Jakielaszek, A. (2017). 10 powodów, dla których warto zwiedzić Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu. Pobrane z: https://podrozezmamaitata.com/2017/05/27/10-powodow-dlaczego- -warto-zwiedzic-muzeum-pana-tadeusza-we-wroclawiu/ (13.05.2018).
  • Misja Polska (2018). Folder wydany przez Muzeum Pana Tadeusza. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
  • Muzeum Pana Tadeusza (2016). Folder wydany przez Muzeum Pana Tadeusza. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
  • Muzeum Pana Tadeusza – tłumy na Dniu Otwartym (2016). Pobrane z: https://www.wroclaw.pl/ muzeum-pana-tadeusza-wroclaw (12.05.2018).
  • Rękopis Pana Tadeusza (2018). Folder wydany przez Muzeum Pana Tadeusza. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
  • Urbanek, M., Palka, M. (2014). Kurier z Warszawy, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-211d5a96-01bd-48e5-9586-7bff007bc26f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.