PL EN


2016 | XVIII/3 |
Article title

„Świat na talerzu” i „Masterchef” – nazewnicza onomastyka medialna w zakresie kulinariów

Title variants
EN
Świat na talerzu” and „Masterchef” – culinary media onomastics
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W ostatnich latach zauważalny jest wzrost zainteresowania kulinariami, co przejawia się także w urozmaiconej i bogatej ofercie medialnej w tym zakresie. Należy wskazać, że kulinaria obecne są we wszystkich mediach. Celem naszej analizy jest przedstawienie nazw programów telewizyjnych o charakterze kulinarnym oraz czasopism tego typu. Zgromadzony korpus posłuży do sformułowania wniosków na temat motywacji medionimów tego typu, ich semantyki oraz pragmatyki.
EN
In recent years, there has been a noticeable increase in an interest in culinary issues, which is also visible in a varied and wide range of media offer in this regard. It should be noted that culinary issues are present in all media. The aim of our analysis is to present the names of television programs about culinaries and magazines of this type. The collected corpus will be used to draw conclusions about the motivations of medionyms of this type, their semantics and pragmatics.
Year
Issue
Physical description
Contributors
  • Wrocław
  • Wrocław
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-212199bf-9ddc-43f6-8aad-2b1e373cfa1a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.