PL EN


2017 | 8 | 1 | 288-296
Article title

Praktyczne aspekty programowania w Javie – wydajność programu w zakresie automatycznego zarządzania zasobami

Authors
Content
Title variants
EN
Practical Aspects of Java Programming – Program Efficiency Related to Automatic Resource Management
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Przedstawiono praktyczne aspekty programowania w języku Java. Zbadano możliwości zwiększenia wydajności programu w Javie w obrębie zarządzania zasobami. Przeprowadzono pomiary czasu wykonania programu dla operacji strumieniowych w zakresie odczytu i zapisu pliku z zastosowaniem zwykłej techniki zamykania pliku (instrukcja try) oraz automatycznego zarządzania zasobami (try-with-resources). Wykazano, że właściwie zapisany kod programu ma duży wpływ na wydajność programu Javy. Odpowiednia konstrukcja kodu Javy może znacznie skrócić czas wykonywania programu Javy.
The article discusses some aspects of the efficiency of programming in Java. Performance testing of Java code related to automatic resource management were conducted. The measurements of the runtime of the program for operation in the field of streaming read and write the file using the try and a try-with-resources. The research has shown that a properly written program code has a large impact on the efficiency of a Java program. The proper design of Java code can significant-ly shorten the runtime of the Java program.
Year
Volume
8
Issue
1
Pages
288-296
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
author
  • Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji, Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych, Polska
References
  • Downey, A. (2012). Think Java. How to Think Like a Computer Scientist. Pobrane z: http://thinkapjava.com (2.2017).
  • Gosling, J., Joy, B., Steele, G., Bracha, G., Buckley, A. (2011). The Java™ Language Specifica-tion. Java SE 7 Edition. ORACLE.
  • Krawiec, J. (2012). Zabezpieczanie danych. Cz. 3. Projektowanie systemów informatycznych. ITprofessional, 8.
  • Oaks, S. (2014). Java Performance – the Definite Guide. Sebastopol: O’Reilly Media Inc.
  • Schildt, H. (2014). Java The Complete Reference. McGraw-Hill Companies, Inc.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2128cde2-de32-4569-8958-b68f45f98b29
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.