PL EN


Journal
2020 | 16 | 2 | 239-250
Article title

Time period based COPRAS-G method: application on the logistics performance index

Selected contents from this journal
Title variants
PL
Metoda okresowa COPRAS-G: zastosowanie wskaźnika sprawności logistycznej (LPI)
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Background: Logistics is vital for the trades of countries. The inputs such as raw materials and energy that is needed for production and also the outputs of these processes are transported and distributed effectively as a result of an efficient logistics process. In order to measure the logistics performance of countries, The World Bank (WB) is publishing an index entitled Logistics Performance for every two years. Methods: The main value of this study is to provide logistics performance scores of the selected countries for a selected time period. Thus, periodic evaluations can be done for a selected time period. The grey numbers are used for determining a new dataset for a time period and implement to Complex Proportional Assessment of Alternatives (COPRAS) method. 28 European Union (EU) member states plus 5 EU Candidate Countries are ranked by using the COPRAS-Grey (COPRAS-G) method according to their logistics performance scores. In order to see if the ranking calculated by COPRAS-G is representing the past index data, the bilateral comparisons of the rankings are investigated by using the Spearman Rank and Kendall’s Tau Correlation methods. Results: The results showed that the dataset obtained by using grey numbers represent the LPI scores of the countries for the selected time period. Although there are slight differences between the Spearman and Kendall correlation coefficients, the ultimate result is the same. The ranking calculated by COPRAS-G has the strongest relationship with all rankings published by WB. Conclusions: By using the grey numbers combined with the COPRAS-G method, the LPI of Countries can be evaluated for a time period.
PL
Wstęp: Logistyka jest istotną częścią handlu wielu krajów. Wkład w postaci surowców oraz energii jest niezbędny w procesie produkcji, wymaga on jednak najczęściej transportu, tak samo jak i wyroby finalne uzyskanie w procesie produkcji, zrealizowanego w efektywny sposób jako element całego procesu logistycznego. W celu pomiaru tego procesu w różnych krajach, Bank Światowy publikuje w okresach dwuletnich dane dotyczące aktywności logistycznych. Metody: Podstawowym celem tej pracy jest dostarczenie oceny działalności logistycznej wybranych krajów w wybranym okresie czasu. Liczby szare są stosowane do określenia danych dla danego okresu oraz zastosowania metody Complex Proportional Assessment of Alternatives (COPRAS). Stworzono ranking sprawności logistycznej obejmujący 28 państw członkowskich UE oraz 5 państw kandydujących do EU. W celu oszacowania poprawności danych wyliczonych przy pomocy metody COPRAS, wykonano podwójne porównanie otrzymanych rankingów przy użyciu metod Spearman Rank oraz korelacji Kendalla Tau. Wyniki: Uzyskane wyniki pokazują, że dane otrzymane poprzez użyciu liczb szarych reprezentują dane LPI badanych krajów w wybranym okresie. Występujące różnice, ujawnione w postaci współczynników korelacji Spearman i Kendall, nie są istotne. Ranking uzyskany w oparciu o metodę COPRAS-G wykazuje silną korelację ze wszystkimi rankingami publikowanymi przez Bank Światowy. Wnioski: Wskaźnik LPI dla wybranych krajów na założony okres został wyliczony poprzez zastosowanie liczb szarych w połączeniu z metodą COPRAS-G.
Journal
Year
Volume
16
Issue
2
Pages
239-250
Physical description
Contributors
  • Istanbul University, Istanbul, Turkey
  • Istanbul University, Istanbul, Turkey
  • Istanbul University, Istanbul, Turkey
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-212ad076-ee4e-4820-8c93-e462c3a13a5c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.