PL EN


2013 | 2 | 4 | 274-288
Article title

THE EFFECTIVENESS OF E-GOVERNMENT DEVELOPMENT IN POLAND IN 2004-2013

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Poland more than 10 years later than the other European Union (EU) states acted towards informatizaton of public administration, thanks to which it was possible to share public services with individuals and companies by electronic means. This arti-cle will analyze the assessment of our country in the aspect of full online availability and maturity of 20 public services in all editions of the study entitled eGovernment Benchmark Measurement. It’s a comparative study, in which Poland appeared as a new member of EU in 2004. In the period from 2008 to the 2010, Poland has made a significant progress in most indicators of information society (SPI). However, in 2013 our country is still closer to the end than to the middle of the chain of e-government effectiveness in the EU.
Year
Volume
2
Issue
4
Pages
274-288
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
 • University of Lodz, Faculty of Management, Department of Computer Science
 • University of Lodz, Faculty of Management, Department of Computer Science
References
 • Polskie Towarzystwo Informatyczne (1991) Propozycja strategii rozwoju informatyki i jej zastosowań w Rzeczypospolitej Polskiej, Urząd Rady Ministrów RP, Warszawa.
 • Commission of the European Communities (2002) eEurope 2005 – An Information So-ciety for All – Action Plan, Brussels, http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/2002/news_library/documents/eeurope2005/eeurope2005_en.pdf
 • Komitet Badań Naukowych (2000) Społeczeństwo globalnej informacji w warunkach przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Warszawa, http://kbn.icm.edu.pl/cele/index1.html
 • Kaczorowska A. (2013) E-usługi administracji publicznej w warunkach zarządzania projektami, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Rozporządzenie Rady nr 1164/94/WE (znowelizowane rozporządzeniami z czerwca 1999 r. nr 1264/1999 oraz nr 1265/1999).
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (2005) Program Zwalczania Ko-rupcji – Strategia Antykorupcyjna II etap wdrażania 2005 - 2009, http://search.babylon.com/?q=Program+Zwalczania+Korupcji+%E2%80%93+Strategia+Antykorupcyjna+II+etap+wdra%C5%BCania+2005-2009&babsrc=HP_ss&s=web&rlz=0&as=0&ac=0.
 • Frydrych A. (2006) Uwagi do projektu dokumentu "ePolska - Strategia rozwoju społe-czeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2001 – 2006”, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, www.piit.org.pl
 • Ministerstwo Gospodarki (2006) Program Reformy Regulacji, http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/8B7D02A4-0E03-47D9-8A9E-E0157C8F26A9/56451/ProgramReformyRegulacji_20062008.pdf.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2006) Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/polityka_rozwoju/srk/strony/strategia_rozwoju_kraju_2007_2015.aspx.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na rok 2006 (2006), Dz. U. nr 147, poz. 1064.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010 (2007), Dz. U. nr 61, poz. 415.
 • Ministerstwo Polityki Społecznej (2005) Strategia wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na lata 2007-2013, http://www.msap.pl/npr/dokumenty%20strategiczne/strategia%20rozwoju%20spoleczenstwa%20obywatelskiego.pdf.
 • Strategia wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na lata 2009-2015 (2008), http://www.mpips.gov.pl/userfiles/File/pozytek/SWRSO%202009-2015.pdf.
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (2010) Rządowy program przeciw-działania korupcji na lata 2012-2016, http://antykorupcja.edu.pl/index.php?mnu=12&app=docs&action=get&iid=13621.
 • Commission initiative for the special European Council of Lisbon (2000) eEurope - An information society for all, Lisbon, http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=COMfinal&an_doc=1999&nu_doc=687
 • Cap Gemini Ernst & Young (2001) Summary Report. Web-based Survey on Electronic Public Services. Results of the first measurement: October 2001, European Commission, DG Information Society, http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/2002/documents/CGEY%201st%20measurement.pdf
 • Capgemini (2005) Online Availability of Public Services: How is Europe Progressing? w: Web Based Survey on Electronic Public Services. Report of the Fifth Measurement, European Commission, Directorate General for Information Society and Media, http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/online_pub_serv_ 5th_meas_fv4.pdf
 • Capgemini (2006) Online Availability of Public Services: How Is Europe Progressing? w: Web Based Survey on Electronic Public Services. Report of the 6th Measurement, June 2006, http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/benchmarking/online_availability_2006.pdf
 • Capgemini (2007) The User Challenge. Benchmarking The Supply of Online Public Services. 7th Measurement, Directorate General for Information Society and Media, http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/benchmarking/egov_benchmark_2007.pdf
 • Capgemini, IDC, Rand Europe, Sogeti and DTi (2009) Smarter, Faster, Belter eGov-ernment. I2010 Information Space Innovation and Investment in R&D Inclusion, in: eGovernment Benchmark Survey 2009, European Commission, Directorate General for Information Society and Media, http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/benchmarking/egov_benchmark_2009.pdf
 • Capgemini, IDC, Rand Europe, Sogeti and DTi (2011) Digitizing Public Services in Eu-rope: Putting Ambition into Action. 9th Benchmark Measurement, in: eGovernment Benchmark Survey 2010, European Commission, Directorate General for Information Society and Media, http://www.epractice.eu/en/library/5283331
 • Communication from the Commission, of 25 April 2006, i2010 eGovernment Action Plan - Accelerating eGovernment in Europe for the Benefit of All COM(2006) 173 final, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0173:FIN:PL:PDF
 • Capgemini, Rand Europe, IDC, Sogeti, Danish Technological Institute (2013) Public Services Online. Digital by Default or by Detour. Assesing User Centric eGovernment performance in Europe – eGovernment Benchmark 2012, in: Final Insight Report, Eu-ropean Commission, Directorate General for Communications Network, Content and Technology.
 • Lubacz Józef (1998) Infrastruktura informacyjna opcje i dylematy rozwoju, in: Materiały konferencji “Polska wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego: aksjologiczne i społeczne dylematy integracji z Unią Europejską, Wydawnictwa Instytutu Rozwoju i Studiów Strategicznych, seria: “Raporty, z. 67, Warszawa 1998.
 • European Commission (2010) Europe 2020. A European Strategy for smart, sustainable and inclusive growth, COM(2010) 2020, Brussels, http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/documents/pdf/ 20100303_1_en.pdf
 • Capgemini, Rand Europe, IDC, Sogeti, Danish Technological Institute (2013) Public Services Online. Digital by Default or by Detour. Assesing User Centric eGovernment performance in Europe – eGovernment Benchmark 2012, in: Final Background Report, European Commission, Directorate General for Communications Network, Content and Technology.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-5537
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-212c2097-546d-457f-9543-c554c8c66b71
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.