PL EN


2018 | 505 | 371-382
Article title

Rozwój krajowego port community system

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Polski port community system (PCS) powinien połączyć wszystkie polskie porty morskie z podmiotami, które odgrywają istotną rolę w podniesieniu konkurencyjności portów morskich. Chociaż system ten ma na celu przyniesienie korzyści jego użytkownikom, to mimo to wielu przedsiębiorców nie dysponuje wiedzą na temat istoty i znaczenia tego systemu. W związku z tym autor artykułu przeprowadził analizy: (a) form prawno-organizacyjnych operatorów PCS; (b) możliwości integracji port community system z single window; (c) zakresu danych, informacji i dokumentów będących przedmiotem transferu w istniejących PCS w Unii Europejskiej. Uzyskanie wyniki analizy mogą stanowić przyczynek do odpowiedzi na pytanie: co w istocie rzeczy decyduje o modelu polskiego port community system?
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-212eed5a-8378-43c0-9a10-9c8ed43f5ec3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.