PL EN


Journal
2018 | 31 | 69-85
Article title

Determinants of urban development according to the cittaslow concept based on the example of Górowo Iławeckie

Title variants
PL
Uwarunkowania rozwoju miasta według idei cittaslow na przykładzie Górowa Iławeckiego
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
This article analyses the awareness of the inhabitants of Górowo Iławeckie regarding the participation of the city in the Cittaslow development network and identifies the conditions of its development. For this purpose, a survey was conducted among the residents of Górowo Iławeckie and questionnaires were distributed to employees of the Town Hall and the Mayor of Górowo Iławeckie. The article also deals with the subject of the city’s activity aimed at achieving the goals promoted by the Cittaslow network related to revitalization.
Celem artykułu jest zbadanie świadomości mieszkańców Górowa Iławeckiego w związku z uczestnictwem miasta w sieci Cittaslow oraz identyfikacja uwarunkowań jego rozwoju. W tym celu przeprowadzono ankietę wśród mieszkańców Górowa oraz rozdano kwestionariusz pracownikom Urzędu Miasta i Burmistrzowi Górowa Iławeckiego. W artykule ponadto poruszono temat aktywności miasta ukierunkowanej na realizację celów promowanych przez sieć Cittaslow oraz odniesiono się do aspektu rewitalizacji obszaru miasta.
Journal
Year
Issue
31
Pages
69-85
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn
References
 • Farelnik E., 2014, “Program rewitalizacji jako narzędzie kształtowania współczesnej przestrzeni miast województwa warmińsko-mazurskiego”, In: Madurowicz M. (ed.), Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, p. 123-137.
 • Farelnik E., Stanowicka A., 2016, “Smart City, Slow City and Smart Slow City as Development Models of Modern Cities”, Olsztyn Economic Journal, vol. 11(4).
 • Gruszecka-Tieśluk A., 2013, “Sieć Cittaslow strategią rozwoju małych miast w Polsce?”, Studia Ekonomiczne, vol. 144.
 • Grzelak-Kostulska E., Hołowiecka B., Kwiatkowski G., 2011, “Cittaslow International Network: An Example of a Globalization Idea?”, In: The Scale of Globalization. Think Globally, Act Locally, Change Individually in the 21st Century, Ostrava: University of Ostrava.
 • Hausner J., Kudłacz M., 2017, “Miasto-Idea – jak zapewnić rozwojową okrężność”, In: Open Eyes Book 2, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków, p. 195-228.
 • Heffner K., Marszał T., 2011, “Introduction”, In: Heffner K., Marszał T. (eds), Rewitalizacja, gentryfikacja i problemy rozwoju małych miast, KPZK, Warszawa, p. 5-7.
 • Janiszewska A., Klima E., 2017, “Jakość życia – definicje i pomiary”, In: Strzelecka E. (ed.), Alternatywne modele rozwoju miast. Sieć Miast Cittaslow, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, p. 41-60.
 • Jaszczak A., 2015, “The Future of Cittaslow Towns”, Architektura Krajobrazu, No. 1.
 • Knox P.L. 2005, “Creating Ordinary places: Slow Cities in a Fast World”, Journal of Urban Design, vol. 10, No. 1.
 • Litwińska E., 2011, “Rewitalizacja małych miast w Polsce na tle doświadczeń miast amerykańskich i zachodnioeuropejskich”, In: Heffner K., Marszał T. (eds), Rewitalizacja, gentryfikacja i problemy rozwoju małych miast, KPZK, Warszawa, p. 29-41.
 • Lokalny Program Rewitalizacji miasta Górowo Iławeckie w ramach Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow, WMARR, Olsztyn 2015. http://gorowoil-um.bip-wm.pl/public/get_file_contents.php?id=300761. [access: 18.01.2018].
 • Manifest Miast Cittaslow, http://cittaslowpolska.pl/images/PDF/Manifest_miast_Cittaslow. pdf [access: 20.01.2018].
 • Mayer H., Knox P.L., 2006, “Slow Cities: Sustainable Places in a Fast World”, Journal of Urban Affairs, vol. 28, No. 4.
 • Mazur-Belzyt K., 2014, „Współczesne podstawy rozwoju małych miast na przykładzie sieci miast Cittaslow”, Problemy Rozwoju Miast, vol. 3.
 • Mierzejewska L., 2009, Rozwój zrównoważony miasta. Zagadnienia poznawcze i praktyczne. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań.
 • Międzynarodowy statut miast “Cittaslow”, 2014, https://cittaslowpolska.pl/images/PDF/ miedzynarodowy_statut_cittaslow.pdf [access: 18.01.2018].
 • Pink S., 2008, “Sense and Sustainability: The Case of the Slow City Movement”, Local Environment, vol. 13, No. 2.
 • Pink S., Servon L.J., 2013, “Sensory Global Towns: An Experiential Approach to the Growth of the Slow City Movement”, Environment and Planning A, vol. 45.
 • Ponadlokalny program rewitalizacji sieci miast Cittaslow, WMARR, Olsztyn 2015, https://www.wmarr.olsztyn.pl/s/images/stories/Pliki/2015_06_08_Ponadlokalny_program_rewitalizacji_sieci_miast_Cittaslow.pdf [access: 21.01.2018].
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, Olsztyn 2018, https://rpo.warmia.mazury.pl/plik/3/regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-na-lata-2014-2020 (access: 25.03.2018).
 • Solarek K., 2011, “Współczesne koncepcje rozwoju miasta”, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, vol. 56, No. 4.
 • Strategia Rozwoju Gminy Górowo Iławeckie na lata 2014–2021, WMARR, Olsztyn 2014. http://gorowoil-ug.bip-wm.pl/public/get_file_contents.php?id=280373 [access: 14.03.2018].
 • Strzelecka E., 2017, “Tworzenie Karty Rozwoju Małego Miasta”, In: Strzelecka E. (ed.), Alternatywne modele rozwoju miast. Sieć Miast Cittaslow, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, p. 191-206.
 • Yurtseven H.R., Kaya O., 2011, “Slow Tourists: a  Comparative Research Based on Cittaslow Principles”, American International Journal of Contemporary Research, vol. 1, No 2.
 • Zadęcka E., 2015, „Małe miasto jako podmiot marketingu terytorialnego”, In: A. Szromnik (ed.), Marketing terytorialny. Nowe obszary i narzędzia, Edu-Libri, Kraków-Legionowo, p. 180.
 • www.cittaslowpolska.pl [access: 30.12.2017].
 • www.gorowoilaweckie.eu [access: 04.01.2018].
 • www.stat.gov.pl [access: 28.12.2017].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-4793
ISSN
2543-5302
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2130fa75-6597-4429-bf5a-1838455af736
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.