PL EN


2014 | 186 cz 2 | 27-37
Article title

Klasyczne a innowacyjne metody szacowania kosztu kapitału własnego przedsiębiorstwa

Authors
Content
Title variants
EN
Traditional Versus Innovative Methods of Estimation of The Cost of Equity in a Company
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The cost of the capital of a company is one of the basic parameters used in the process of the management of company's finances. The cost of equity is here of a particular importance. Its calculation is connected with numerous problems resulting from the fact that it is not directly observable and needs to be calculated with the use of some indirect methods. Due to the difficulties connected with the calculation of the cost of equity by traditional methods, there are numerous innovative suggestions presented in the literature. The purpose of this article is a review of traditional and innovative methods of estimation of the cost of equity in a company.
Year
Volume
Pages
27-37
Physical description
Contributors
References
 • Amadi C.W.: Estimation of the Cost of Equity: A Chance of a Loss Approach. "Business Quest", Richards College of Business, University of West Georgia, Carrollton, Georgia USA 2010.
 • Bliss C.J.: Capital Theory and the Distribution of Income. North-Holland Pub. Co., Amsterdam 1975.
 • Breeden D.T.: An Intertemporal Asset Pricing Model with Stochastic Consumption and Investment Opportunities. "Journal of Financial Economies" 1979, No. 7.
 • Byrka-Kita K.: Błędy w szacowaniu kosztu kapitału - analiza wybranych problemów. W: Zarządzanie finansami. Zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości. T. 1. Red. D. Zarzecki. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007, nr 455.
 • Byrka-Kita K.: Metody szacowania kosztu kapitału własnego. Teoria a praktyka. Rozprawy i Studia. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008, t. 689.
 • Clare A.D., Kaplan P.: Globally Nested Capital Asset Pricing Model. Ibbotson Associates Working Paper, Chicago 1998.
 • Dudycz T., Szymański P.: Wpływ jakości zarządzania kapitałem pracującym na ekonomiczną wartość dodaną - badania empiryczne. W: Zarządzanie finansami. Biznes, bankowość i finanse na rynkach wschodzących. Red. D. Zarzecki. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005.
 • Duliniec A.: Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa 1998.
 • Elton E.J., Gruber M.J.: Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych. WIG-Press, Warszawa 1998.
 • Fama E.F., French K.R.: The Cross-Section of Expected Stock Returns. "Journal of Finance" 1992, No. 47.
 • Friend I., Landskroner Y., Losq E.: The Demand for Risky Assets and Uncertain Inflation. "Journal of Finance" 1976, No. 5.
 • Grabowski R.J., Pratt S.P.: Cost of Capital: Applications and Examples. John Wiley and Sons, New Jersey 2008.
 • Haley C.W., Schall L.D.: Problems With the Concept of Cost of Capital. "Journal of Financial and Quantitative Analysis" 1978, No. 13.
 • Hawawini G., Viallet C.: Finance for Executives: Managing for Value Creation. South- -Western Cengage Learning, USA, Mason 2011.
 • Hope C.A.: Finding a Realistic Cost of Capital. "Bank Amounting & Finance" 2002.
 • In F., Kim S., Faff R.: Explaining Mispricing with Fama-French Factors: New Evidence from the Multiscaling Approach. "Applied Financial Economics" 2010, No. 20.
 • Johnson H.: Koszt kapitału. Klucz do wartości firmy. LIBER, Warszawa 2000.
 • Kapil S.: Financial Management, Dorling Kinderlsey, India, licensees of Pearson Education in South Asia. New Delhi 2011.
 • Lintner J.: Security Prices, Risk and Maximal Gains from Diversification. "Journal of Finance" 1965.
 • Mankiw N.G., Shapiro M.D.: Risk and Return: Consumption Beta Versus Market Beta. "The Review of Economics and Statistics" 1986, Vol. 68, No. 3.
 • Melich M.: Wycena wartości firmy. W: Wycena i zarządzanie wartością firmy. Red. A. Szablewski, R. Tuzimek. Poltext, Warszawa 2004.
 • Michalak A.: Koszt kapitału jako przesłanka doboru źródeł finansowania działalności operacyjnej. W: Modele finansowania działalności operacyjnej przedsiębiorstw górniczych. Red. M. Turek. GIG, Katowice 2011.
 • Michalak A.: Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce. PWN, Warszawa 2007.
 • Ogier T., Rugman J., Spicer L.: The Real Cost of Capital: A Business Field Guide to Better Financial Decisions. Pearson Education, 2004.
 • Rakow K.C.: The Effect of Management Earning Forecast Characteristics on Cost of Equity Capital. "Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting" 2010, No. 26.
 • Rubinstein M.: The Valuation of Uncertain Income Streams and the Pricing of Options. "Bell Journal of Economics and Management Science" 1976, No. 7.
 • Rutkowski A.: Zarządzanie finansami. PWE, Warszawa 2007.
 • Sharpe W.F.: Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium Under Conditions of Risk. "Journal of Finance" 1964.
 • Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN, Warszawa 1993.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-213198cc-4e2e-43b0-9fda-d01601e1f02e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.