PL EN


2014 | 61 | 1 | 27-42
Article title

Algebraiczna równoważność pewnych estymatorów MNK oraz predyktorów w przypadku klasycznych modeli regresji liniowej uwzględniających addytywne, stałe efekty sezonowe

Authors
Content
Title variants
EN
The Algebraic Equivalency of Some OLS Estimators and Predictors in the Classical Linear Regression Model with Additive Constant Seasonal Effects
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule wykazano, że pewne estymatory MNK (pewne predyktory) stosowane w przypadku klasycznego modelu regresji liniowej, uwzględniającego addytywne stałe efekty sezonowe, są algebraicznie równoważne.
EN
In the paper, it was proved that some OLS estimators (some predictors) in the classical linear regression model with additive constant seasonal effects are algebraically equivalent.
Year
Volume
61
Issue
1
Pages
27-42
Physical description
Contributors
author
 • Katedra Metod Ilościowych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, ul. M. Oczapowskiego 4, 10-719 Olsztyn
References
 • Cieślak M., (red.), (2005), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zadania, PWN, Warszawa.
 • Godlberger A. S., (1972), Teoria ekonometrii, PWE, Warszawa.
 • Gruszczyński M., Kuszewski T., Podgórska M., (red.), (2009), Ekonometria i badania operacyjne, PWN, Warszawa.
 • Maddala G. S., (2006), Ekonometria, PWN, Warszawa.
 • Theil H., (1979), Zasady ekonometrii, PWN, Warszawa.
 • Welfe A., (2003), Ekonometria, PWE, Warszawa.
 • Westa M., (2004), Konsekwencje pewnego przekształcenia macierzy obserwacji na zmiennych objaśniających w liniowym i wykładniczym jednorównaniowym modelu ekonometrycznym, Przegląd Statystyczny, 2004 (3), 165-176.
 • Westa M., (2013), Uogólnienie uproszczonych wzorów K. Maciąg i C. Stepniaka dotyczących estymacji i prognozowania trendu i efektów sezonowych, maszynopis.
 • Wiśniewski J. W., (1981), Ekonometria. Zagadnienia do ćwiczeń. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Zieliński Z., (1979), Metody analizy dynamiki i rytmiczności zjawisk gospodarczych, PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2132376b-847b-45d7-a315-8d5ef43e6faf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.