PL EN


2012 | 14 - Politologia w chrześcijańskiej myśli społeczno-politycznej | 57-84
Article title

Rzymski kult imperialny w świetle ksiąg Nowego Testamentu i świadectw pozabiblijnych

Content
Title variants
EN
The Roman Imperial Cult in the Light of the New Testament and Non Biblical Testimonies
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the Anchor Bible Dictionary we can read, that: "The Roman imperial cult may be defined as the offering of divine honors to a living or dead emperor". There are some features of this phenomenon in the New Testament and contemporary Greco-Roman literature. Two of them are specific for present study. There are: Jewish tax and three significant imperial titles, such as: "Savior of the world", "Lord" and "Lord and God". In the fourth Gospel Jesus is addressed by the titles that were appropriated by one or more of the Roman emperors who reigned at the end of the first century. The presence of the titles in John's Gospel means that John knew of these honorifics in their Roman setting and the claim associated with them.
Keywords
Contributors
 • Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
References
 • Aune D. E., Revelation 6-16, Word Biblical Commentary 52b, Nashville 1998.
 • Barrett C. K., The Gospel According to St John, London 1978.
 • Cassidy R. J., John's Gospel in New Perspective. Christology and the Realities of Roman Power, Maryknoll 1992.
 • Daniel-Rops H., Zycie codzienne w Palestynie w czasach Chrystusa, Warszawa 1994.
 • Jaczynowska M., Historia starożytnego Rzymu, Warszawa 1984.
 • Jones D. L., Roman Imperial Cult, The Anchor Bible Dictionary V, red. D. N. Freedman, New York 1992.
 • Krawczuk A., Poczet cesarzy rzymskich, Warszawa 1987.
 • Langkammer H., U podstaw chrystologii Nowego Testamentu, Wrocław 1976.
 • Loska T., Palestyna - kraj Jezusa. Historyczne korzenie naszej wiary, Kraków 1993.
 • Mędala S. , Ewangelia według świętego Jana. Wstęp - Przekład z oryginału - Komentarz, Częstochowa 2010,
 • Mędala S., Ewangelie synoptyczne, w: Wprowadzenie w myśl i wezwanie ksiąg biblijnych, Warszawa 2006.
 • Popielewski W., Alleluja! Liturgia godów Baranka eschatologicznym zwycięstwem Boga (Ap 19, 1 - 8), Kielce 2001.
 • Prigent P., Upadek Jerozolimy, Warszawa 1999.
 • Richards K. H. ed., My Lord and My God. The Divinity of Jesus in John's Gospel, w: Society of Biblical Literature, Seminar Papers Series, Atlanta 1986.
 • Zywoty Cezarów, przeł. Niemirska-Pliszczyńska J., t. II, Wrocław 2004.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2134dc95-c3e7-41d4-b32a-a7a80f6e22cf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.