PL EN


2016 | LXII | 215-228
Article title

Wpływ egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego na status polszczyzny w świecie oraz na zmiany w glottodydaktyce polonistycznej

Content
Title variants
EN
The state certificate examinations in Polish as a foreign language: their influence on the status of the Polish language in the world and on the changes in Polish glottodidactics
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przeprowadzane w Polsce i za granicą od 2004 roku państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego, które sprawdzają biegłość kandydatów na wybranym poziomie zaawansowania językowego (do tej pory na trzech poziomach zaawansowania: progowym – B1, średnim – B2 i zaawansowanym – C2; zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego), są najbardziej udanym polonistycznym projektem edukacyjnym ostatnich lat. Celem artykułu jest przedstawienie skali tego przedsięwzięcia, jak też refleksja nad siłą promocyjną egzaminów certyfikatowych oraz zmianami, jakie spowodowały w glottodydaktyce polonistycznej i postrzeganiu polszczyzny w świecie. Egzaminy te są uznawane za przełomowe wydarzenie w glottodydaktyce polonistycznej i traktowane, zgodnie z przytaczanymi w tekście poglądami W. Miodunki, jako egzaminy doniosłe oraz innowacja pedagogiczna. Również Adam Pawłowski, promujący koncepcję polszczyzny jako najważniejszego języka słowiańskiego w U nii Europejskiej, którego Europejczycy powinni się uczyć na równi z wybranym językiem germańskim i romańskim, uznaje certyfikację za ważny i skuteczny środek promocji polszczyzny w świecie.
EN
The state certificate examinations in Polish as a foreign language, which have been conducted in Poland and abroad since 2004, are considered the most successful educational project in Polish glottodidactics of the last decades. The exams evaluate the candidates’ proficiency on one of the 3 available levels (B1 – Threshold, B2 – Vantage and C2 – Mastery; according to the standards described in Common European Framework of Reference for Languages). The aim of this article is to present the scale of this project, as well as to reflect on the promotional power of the examinations. It also discusses the changes they brought about in glottodidactics of Polish language and in the perception of Polish language in the world. The certificate examinations are seen as a crucial event in teaching Polish as a foreign language and they are regarded, according to cited opinions of Władysław Miodunka, as ‘exams of great significance’ and pedagogical innovation. The author also presents Adam Pawłowski’s concept of Polish as the most important Slavic language in the European Union, which, in his opinion, the citizens of EU should learn together with at least one Germanic and one Romance language. In Pawłowski’s opinion, the certification of the Polish language is very effective in promoting this language in the world.
Year
Volume
Pages
215-228
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
  • Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny Katedra Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej
References
  • Komorowska Hanna, 2005, Sprawdzanie umiejętności w nauce języka obcego. Kontrola – ocena – testowanie, Fraszka Edukacyjna, Warszawa.
  • Martyniuk Waldemar, 2004, Próbne testy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego, w: A. Dąbrowska, red., Wrocławska dyskusja o języku polskim jako obcym. Materiały z międzynarodowej konferencji Stowarzyszenia „Bristol”, Wydawnictwo WTN, Wrocław, s. 533–546.
  • Miodunka Władysław, 2012, Polszczyzna w programach edukacyjnych, w: A. Dąbrowska, W. Miodunka, A. Pawłowski, Wyzwania polskiej polityki językowej za granicą: kontekst, cele, środki i grupy odbiorcze, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej, Warszawa, s. 27–45.
  • Miodunka Władysław, 2013, Innowacje w glottodydaktyce polonistycznej, w: J. Mazur, A. Małyska, K. Sobstyl, Glottodydaktyka polonistyczna w obliczu zmian językowo-kulturowych i potrzeb społecznych, t. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 23–40.
  • Miodunka Władysław, 2015, Znajomość polszczyzny wśród cudzoziemców niepolskiego pochodzenia. O potrzebie i metodologii badań, „Poradnik Językowy”, nr 8, s. 45–60.
  • Pawłowski Adam, 2012, Warunki historyczne i cele promocji zagranicznej polszczyzny, w: A. Dąbrowska, W. Miodunka, A. Pawłowski, Wyzwania polskiej polityki językowej za granicą: kontekst, cele, środki i grupy odbiorcze, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej, Warszawa, s. 7–26.
  • Pawłowski Adam, 2015, Promocja języka polskiego – między lingwistyką a marketingiem, „Poradnik Językowy”, nr 8, s. 143–155.
  • Święcka Iwona, 2003, Najpopularniejsze egzaminy językowe. TOEFL, Fraszka Edukacyjna, Warszawa.
  • Święcka Iwona, Robak Grzegorz, Sałyga Lidia, Szwajczewska Katarzyna, 2002, Najpopularniejsze egzaminy językowe. Przewodnik, Fraszka Edukacyjna, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0076-0390
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2136d7ae-8cef-49c0-88a6-79ef60a596e3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.