PL EN


2018 | 1/2018 | 209-218
Article title

Mass collaboration as a factor of the Ukrainian revolution 2013-2014

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The research is focused on the influence of modern open collaboration in the field of communication for development of the revolutionary events in Ukraine in 2013-2014. The research shows the role of the information society dynamics coupled with the deteriorating situation of civil and political liberties in creating conditions for social upheavals. The paper analyzes the development of open collaboration tools such as virtual social networks and video streaming services and their role in information support of the revolutionary processes. This study was motivated by the results of one of the previous studies on conditions and factors of revolutionary events in the region of the Middle East and North Africa, which took place in 2010-2011. The research also shows that the deployment of the information revolution on the background of restricting civil and political freedoms plays the crucial role in the initiation of social upheaval unlike previously assumed a negative economic situation as a main reason.
PL
Badanie skoncentrowane są na wpływie nowoczesnej, otwartej współpracy w zakresie komunikacji na rzecz rozwoju wydarzeń rewolucyjnych na Ukrainie w latach 2013-2014. Wskazana rola dynamiki społeczeństwa informacyjnego w połączeniu z pogarszającą się sytuacją wolności obywatelskich i politycznych w tworzeniu warunków dla wstrząsów społecznych. Analizuje się rozwój otwartych narzędzi współpracy, takich jak wirtualne sieci społecznościowe i usługi strumieniowego wideo oraz ich rola w informowaniu o procesach rewolucyjnych. Badanie było motywowane wynikami jednego z poprzednich badań nad warunkami i czynnikami zdarzeń rewolucyjnych w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, które zaszły w latach 2010-2011. Badania pokazują także , że rozwój rewolucji informacyjnej na tle ograniczenia swobód obywatelskich i politycznych odgrywa kluczową rolę w inicjowaniu społecznego wstrząsu, w przeciwieństwie do poprzednio zakładanej negatywnej sytuacji gospodarczej jako głównego powodu powstań.
Contributors
 • Lesya Ukrainka Eastern European National University (Lutsk)
References
 • Active social media penetration in European countries 2014. Statistic. (n.d.). http://www.statista.com/statistics/295660/active-social-media-penetration-in-european-countries/, 10.11.2017.
 • Anderson, L. (2011). “Demystifying the Arab Spring”. In: Foreign Affairs, 90 (3), 2-7.
 • April 6 Youth Movement. (n.d.). https://shabab6april.wordpress.com/about/shabab-6-april-youth-movement-about-us-in-english/, 10.12.2017.
 • Bellin, E. (2012). “Reconsidering the Robustness of Authoritarianism in the Middle East: Lessons from the Arab Spring”. In: Comparative Politics, 44 (2), pp. 127-149.
 • Corruption perceptions index 2013. (2013). http://www.transparency.org/cpi2013/results, 10.12.2017.
 • Howard, P. N., & Parks, M. R. (2012). “Social Media and Political Change: Capacity, Constraint, and Consequence”. In: Journal of Communication, 62(2), pp. 359-362.
 • Hromadske.tv — голос української революції. http://ua.euronews.com/2014/03/03/ukraine-independent-tv-channel, 10.03.2014.
 • Hussain, M. M., & Howard, P. N. (2012). Democracy’s Fourth Wave? Information Technologies and the Fuzzy Causes of the Arab Spring. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2029711, 30.03.2018.
 • Measuring the information society report 2014. (2014). https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/mis2014/MIS2014_without_Annex_4.pdf, 30.03.2018.
 • Wolfsfeld, G., Segev, E., & Sheafer, T. (2013). “Social Media and the Arab Spring: Politics Comes First”. In: The International Journal of Press/Politics, 18(2), pp. 115-137.
 • World Happiness Report (2013). Edited by John Helliwell, Richard Layard and Jeffrey Sachs. Columbia: The earth Institute, Columbia University.
 • Ворона, Т. (2014). Самые рейтинговые украинские СМИ на YouTube и мировой рекорд “Громадського ТВ” – исследование Google. http://ain.ua/2014/11/25/551883, 10.12.2017.
 • Вышлинский, Г. (2013). Аудитория Интернета в Украине: динамика, мобильный Интернет, старые и новые пользователи : исследование GfK Украина. http://www.gfk.ua/public_relations/presentations/index.ua.html, 10.12.2017.
 • Дмитренко, О. (2014). 1,6 млн користувачів відвідали Українську Правду за 1 день. http://watcher.com.ua/201 HYPERLINK "http://watcher.com.ua/2014/01/28/1-6-mln-korystuvachiv-vidvidaly-ukrayinsku-pravdu-za-1-den/"4/01/28/1-6-mln-korystuvachiv-vidvidaly-ukrayinsku-pravdu-za-1-den/, 10.12.2017.
 • Как события Евромайдана отразились на интернете. http://www.gemius.ru/542/kak-sobytija-evromajdana-otrazilis-na-internete.html, 03.04.2014.
 • Мандрык Павел. Топ-5: как интернет преобразил телевидение. http://forbes.net.ua/business/1369609-top-5-kak-internet-preobrazil-televidenie, 18.04.2014.
 • Огляд соціальних мереж і Твіттера в Україні. https://cache-kiev12.cdn.yandex.net/download.yandex.ru/company/Yandex_on_UkrainianSMM_Summer_2014.pdf, 18.04.2014.
 • Саваневський, М. #євромайдан: українська цифрова революція та останній шанс аналоговим політикам стати цифровими. http://watcher.com.ua/2013/11/29/yevromaydan-ukrayinska-tsyfrova-revolyutsiya-ta-ostanniy-shans-analohovym-politykam-staty-tsyfrovymy, 29.11.2013.
 • Україна – 136-та в світі за рівнем доходу на душу населення. http://www.unian.ua/society/813105-ukrajina-136-ta-v-sviti-za-rivnem-dohodu-na-dushu-naselennya.html, 10.07.2013.
 • Федонюк, С. В. (2011). “Комунікативні рушії революцій. Актуальні проблеми міжнародних відносин і зовнішньої політики країн світу”. In: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 194-196.
 • Федонюк, С, & Стрілка, О. (2014). “Масове співробітництво як чинник революцій «Арабської весни»”. In: Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія : Міжнародні відносини, (14), 157-163.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2139fd00-bcc5-4cfb-872d-be023e7b800e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.