PL EN


2015 | 18 | 2 | 185-191
Article title

Kompetencje w zakresie diagnozy psychologicznej nie są niezależne od kompetencji w dziedzinach szczegółowych praktyki psychologicznej

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Competence in psychological assessment is not independent of competence in specific psychology area of practice
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Komentarz do artykułu M. Filipiak i współpracowników podkreśla fakt, że diagnoza psychologiczna w szerszym sensie jest nieodłączną częścią zawodu psychologa niezależnie od tego, czy posługuje się on testami psychologicznymi, czy też nie. Co więcej, kompetencje w zakresie diagnozy psychologicznej nie są rzeczą niezależną od kompetencji w szczegółowych dziedzinach praktyki psychologicznej. Z tego właśnie powodu kształcenie ogólne w zakresie diagnozy psychologicznej nie jest wystarczające do nabycia kompetencji diagnostycznych; może jednak stanowić solidną podstawę dla poprawy jakości diagnozowania w dziedzinach szczegółowych psychologii.
EN
The commentary on the paper by M. Filipiak et al. emphasizes that psychological assessment in a broad sense is an inevitable part of psychologists' occupation regardless of whether or not psychological tests are used. Also, competence in the area of psychological assessment is not independent of competence in specific areas of psychological practice. This is the reason why general education in psychological assessment is not sufficient to gain assessment competence; still, it can be a solid basis for improving the quality of assessment in specific areas of psychology.
Year
Volume
18
Issue
2
Pages
185-191
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2140c808-1995-4e16-95c8-20323452b36f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.