PL EN


2017 | 64 | 10: Nauki o rodzinie | 159-172
Article title

Preferencje żywieniowe kobiet i mężczyzn aktywnych zawodowo

Title variants
EN
The Preference of Eating Among Women and Man Professionaly Active
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Nawyki żywieniowe stanowią jeden z istotnych czynników wpływających na tzw. choroby cywilizacyjne. Płeć jest ważną zmienną wyjaśniającą postawy wobec żywności, uważana jest za istotną determinantę w zachowaniach żywieniowych. Celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie: Czy preferencje żywieniowe mężczyzn i kobiet pracujących różnią się istotnie? Aby na nie odpowiedzieć, przebadano 100 mężczyzn i 100 kobiet autorskim (M. Churcha, J. Gorbaniuk) kwestionariuszem. Wyniki ujawniły, że kobiety przejawiają więcej zachowań żywieniowych świadczących o prozdrowotnych postawach.
EN
Food choices of professionally active men and women. Eating habits are an important factor that contributes to the diseases of affluence. Gender is an important explanatory variable for attitudes towards food, and a significant determinant of food behaviour. The purpose of this article is to address the question. Are there any significant differences between the food choices of working men and women? In order to answer this question, the study examined 100 men and 100 women using the Food Choice Questionnaire, as designed by the author. Study findings show that women are more likely to display nutritional behavior that is characteristic of health-conscious attitudes.
Contributors
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
author
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
References
 • Adamska E., Ostrowska L., Adamska E., Maliszewska K., Citko A., Waszczeniuk M., Przystupa W., Majewski R., Wasilewska A., Milewski R., Krętowski A., Górska M., Różnice w nawykach i preferencjach żywieniowych osób dorosłych w zależności od wieku, „Roczniki Państwowego Zakładu Higieny” 63(2012), nr 1, s. 73-81.
 • Antoniak L., Danowska-Oziewicz M., Przybyłowicz K., Spiel J.A., Wpływ czynników socjodemograficznych na spożywanie posiłków poza domem, „Problemy Higieny i Epidemiologii” 94(2013), nr 4, s. 811-814.
 • Gacek M., Chrzanowska M., Zachowania żywieniowe mężczyzn w wieku 20-60 lat w świetle antropometrycznych wskaźników stanu odżywienia, „Roczniki Państwowego Zakładu Higieny” 60(2009), nr 1, s. 43-49.
 • Goryńska-Goldmann E., Ratajczak P., Świadomość żywieniowa a zachowania żywieniowe konsumentów, „Journal of Agribusiness and Rural Development” 2010, nr 4, s. 41-48.
 • Górecka D., Czarnocińska J., Idzikowski M., Kowalec J., Postawy osób dorosłych wobec żywności funkcjonalnej w zależności od wieku i płci, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość” 2009, nr 4(65), s. 320-326.
 • Gruszka J., Malczyk E., Sposób żywienia pacjentów zgłaszających się do gabinetu dietetycznego, „Bromatologia i Chemia Toksykologiczna” 45(2012), nr 3, s. 619-627.
 • Jarosz M., Światowe, europejskie i rządowe strategie poprawy zdrowia poprzez prawidłowe żywienie i aktywność fizyczną, w: M. Jarosz (red.), Praktyczny podręcznik dietetyki, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Żywności i Żywienia 2010.
 • Kozłowska Wojciechowska M., Poradnictwo dietetyczne, w: J. Hasik, J. Gawęcki (red.), Żywienie człowieka zdrowego i chorego, t. II, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2000, s. 307-316.
 • Lange E., Krusiec J., Kulik A., Wybrane zachowania żywieniowe kobiet i mężczyzn z nadmierną masą ciała, „Problemy Higieny i Epidemiologii” 92(2011), nr 3, s. 580-582.
 • Polacy o swoim zdrowiu oraz prozdrowotnych zachowaniach i aktywnościach, Warszawa: CBOS 2012.
 • Potocka A., Mościcka A., Stres oraz sposoby radzenia sobie z nim a nawyki żywieniowe wśród osób pracujących, „Medycyna Pracy” 62(2011), nr 4, s. 377-388.
 • Rybowska A., Stereotypy żywieniowe i ich wpływ na zachowania konsumentów, „Problemy Higieny i Epidemiologii” 94(2013), nr 3, s. 465-468.
 • Sęk H., Wprowadzenie do psychologii klinicznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2001.
 • Zachowania i nawyki żywieniowe Polaków, Warszawa: CBOS 2010.
 • Ziemiański Ś., Żywienie osób dorosłych z uwzględnieniem zróżnicowanej aktywności fizycznej, w: J. Hasik, J. Gawęcki (red.), Żywienie człowieka zdrowego i chorego, t. II, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2000, s. 32-47.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2141fc45-e23b-4c49-8456-983e56d46599
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.