PL EN


2020 | 74 | 4 (331) | 68-71
Article title

Utopia Innego

Title variants
EN
Utopia of the Other
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tekst dotyczy wyobrażeń i projektów ukierunkowanych na konstrukcje tożsamości poprzez projekty artystyczne tworzone w XX wieku w Brazylii. Ameryka Południowa, wyswobadzając się z opresji kolonialnej, musiała zdefiniować na nowo swoja narodową i kulturową tożsamość. Utopijna wiara w rdzenne doświadczenie spotkania z Innym zdefiniowała poszukiwania wielu brazylijskich dwudziestowiecznych artystów i myślicieli. Doświadczenie brazylijskiego modernizmu, tropikalizm, brazylijski performans i współczesne studia dekolonialne – wszystkie te perspektywy na różne sposoby przywołują figurę rdzennych mieszkańców Ameryk; w antropofagiczny sposób ją „pożerają”, przetwarzając i nadużywając, lub ją dekonstruują, demaskując własne pozycje.
EN
A presentation of images and projects focused on the constructions of identity via artistic projects in twentieth-century Brazil. While freeing itself from colonial oppression South America was compelled to define anew its national and cultural identity. Utopian belief in the native experience of meeting the Other defined the quests pursued by numerous Brazilian twentiethcentury artists and thinkers. The experience of Brazilian Modernism, tropicalism, performance art, and contemporary decolonial studies – all those perspectives recall in assorted ways the figure of the indigenous inhabitants of the Americas; they “devour” it in an anthropophagic manner by transforming and abusing it or deconstruct it while disclosing their positions.
Year
Volume
74
Issue
Pages
68-71
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-21428a25-c29e-4a52-a5fb-a83cfe62bbad
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.