PL EN


2017 | XIV/14 | 37-51
Article title

Sakramentarz jako księga liturgiczna

Content
Title variants
EN
The Sacramentary as a liturgical book
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The development of liturgical, especially Eucharistic rites, was suppo- sed to explain to the believers of Christ the essence of His Paschal Mistery. The rites were also helpful to the participants of the liturgy in entering through their faith into the mystery. Its most important point was a pri- vate and personal meeting with resurrected Christ in a sacramental com- munion. Liturgical texts were of great importance in this process. Sacra- mentaries were created from the early Middle Ages. They were collections of prayers for celebrants of Eucharist and other liturgical rites. They are a very important source of liturgical knowledge. They are also a significant testimony of faith of participants of liturgical rites in a real presence of Christ in these rites. The Church expresses Its faith in liturgical rites.
Year
Issue
Pages
37-51
Physical description
Dates
published
2017-11-17
Contributors
 • WSD SIedlce
References
 • Assemani, J. A. (1754). Sacramentarium Veronense, vulgo Leonianum (1754). W: J. Assemani (red.), Codex liturgicus ecclesiae universae. (1-180). Rzym.
 • Ballerini, P.G. (1756). Liber Sacramentorum Romanae Ecclesiae omnium vetustissimus, a millenario codice Capituli Veronensis editus, et Leoni Magno in vulgates adscriptus, non pauca continens, quae eundem Pontificem habent auctorem. T. 2. Wenecja.
 • Boguniowski, J. W. (2001). Rozwój historyczny ksiąg liturgii rzymskiej do Soboru Trydenckiego i ich recepcja w Polsce. Kraków: Unum.
 • Feltoe, C. L. (1896). Sacramentum Leonianum, with introduction, notes, and three photographs, Cambridge.
 • Janicki, J. J. (1997-1998). Sakramentarz gelazjański (Reginensis latinus 316) - zarys roli i znaczenia najstarszego mszału Kościoła. „Folia Historica Cracoviensia”, Vol. 4-5, 139 -151.
 • Kapellari, E. (2002). Święte znaki w liturgii i codzienności. Kraków.
 • Mohlberg, L. C, Eizenhöfer, Siffrin, L.P. (1956). Sacramentarium Veronense (Cod. Od. Bibl. Cap. Veron. LXXXV [80], (Rerum Ecclesiasticarum Documenta, series maior 1), Rzym.
 • Muratori, A. (1748). Sacramentarium Leonianum sive Liber Sacramento- rum Romanae Ecclesiae a sancto Leone papa I, ut videtur confectus. W: A. Muratori (red.), Liturgia Romana Vetus (289-484). Wenecja.
 • Nadolski, B. (1989). Liturgika, t. 1, Liturgika fundamentalna. Poznań: Pallottinum.
 • Nadolski, B. (2004). Wprowadzenie do liturgii. Kraków: WAM. Nadolski, B. (2006). Leksykon liturgii. Poznań: Pallottinum.
 • Nowowiejski, A. J. (1905). Wykład liturgii Kościoła katolickiego. Płock.
 • Obrycki, K. (1999). Koncepcja grzechu pierworodnego u Pelagiusza na podstawie jego komentarza do Listu św. Pawła do Rzymian 5,12-2. W: H. Pietras (red.), Grzech pierworodny. Kraków: WAM.
 • Pietras, H. (1991). By nie milczeć o Bogu. Zarys teologii Ojców Kościoła. Kraków: Maszachaba.
 • Sinka, T. (2006). Zarys liturgiki. Kraków: Instytut Wydawniczy Księży Misjonarzy.
 • Sobeczko, H.J. (2013). Dzieje Mszału rzymskiego i jego adaptacje diecezjalne i zakonne. (I-XI). W: R. Pośpiech (red.), Mszał Jagiellonów z Jasnej Góry. Opole-Częstochowa: Wydaw. Wydział Teologiczny UO, Paulinianum.
 • Wierusz-Kowalski, J. (1956). Liturgika, Warszawa: Pax.
 • Zachara, M. Msza święta. Liturgiczne ABC, Warszawa; Wydawnictwo Księży Marianów.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2143f601-0139-43cd-8617-e4395699359d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.