PL EN


2017 | 500 | 162-174
Article title

Ocena ryzyka eksploatacji biogazowni rolniczych w Polsce na potrzeby ubezpieczeń od wybranych zdarzeń losowych

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Jednym ze sposobów uzyskania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii są biogazownie. Dzięki wykorzystaniu odpadów, nie tylko rolniczych, i beztlenowej fermentacji uzyskuje się biogaz, który może być wykorzystany do produkcji metanu. Biogazownie jak każde urządzenia techniczne narażone są na różnego rodzaju zagrożenia, w szczególności na wybuchy metanu. Celem artykułu jest ocena ryzyka eksploatacji biogazowni na potrzeby objęcia ich ochroną ubezpieczeniową. W artykule przedstawiamy stan biogazowni w Polsce i najbliższe perspektywy ich rozwoju. Wskazujemy zakres i warunki ubezpieczenia biogazowni od wybranych zdarzeń losowych. W artykule podajemy próby oszacowania sumy ubezpieczenia, a także rodzaje i częstości szkód, jakie mogą powstać w czasie eksploatacji biogazowni.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2147a66e-f04b-4e92-8d32-89485e9d595f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.