PL EN


2016 | 1(20) | 107-122
Article title

„RARYTNE” CZASY. O PRZEŁOMIE ROMANTYCZNYM W KSIĘGARZU ULICZNYM WŁADYSŁAWA SYROKOMLI

Authors
Content
Title variants
EN
‘Splendid’ Times [‘Rarytne’ czasy]. On the Romantic Turning Point in Władysław Syrokomla’s Księgarz uliczny
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article is interested in looking at the dynamics of the Romantic turning point from the perspective of the changes in the book market in Vilnius in the first half of the nineteenth century. These changes are the subject of literary and historiographical texts by Adam Mickiewicz, Joachim Lelewel, and Władysław Syrokomla. The author focuses primarily on Syrokomla’s Księgarz uliczny [Street bookseller], analysing it in the context of the works of the Romanticism ‘lawgivers’ as an indirect testimony to the evolution of literary preferences and external shape of books, their circulation, types of readers, and bookselling trends.
Year
Issue
Pages
107-122
Physical description
Dates
published
2016-07-01
Contributors
References
 • Adam Mickiewicz, Do Joachima Lelewela. Z okoliczności rozpoczęcia kursu historii powszechnej w Uniwersytecie Wileńskim, dnia 9 stycznia 1822 r., w: Dzieła, t. I: Wiersze, oprac. Czesław Zgorzelski, Warszawa 1993.
 • Joachim Lelewel, Panowanie króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego obejmujące trzydziestolecie usilności narodu podźwignienia się, ocalenia bytu i niepodległości, w: tegoż, Dzieła, t. VIII, oprac. Józef Dutkiewicz, Marian H. Serejski, Helena Więckowska, Warszawa 1961.
 • Wiktor Czernianin, Halina Czernianin, Wokół «Tygodnika Wileńskiego» 1815–1822. Studia i szkice, Wrocław 2011.
 • Władysław Syrokomla, Księgarz uliczny. Gawęda, w: tegoż, Wybór poezji, oprac. Franciszek Bielak, wyd. 2, zmien., BN I, nr 54, Wrocław 1970.
 • Mieczysław Inglot, Postać Żyda w literaturze polskiej lat 1822– 1864, Wrocław 1999.
 • Joachim Lelewel, Badania starożytności we względzie geografji, Wilno 1818.
 • Joachim Lelewel, Dzieje starożytne. Od początku czasów historycznych do drugiey połowy wieku szóstego, ery chrześcijańskiey, Wilno 1818.
 • Joachima Lelewela pisma pomniejsze geograficzno-historyczne, Warszawa 1814.
 • Paweł Rodak, Pismo, książka, lektura. Rozmowy: Le Goff, Chartier, Hébrard, Fabre, Lajeune, przedm. Krzysztof Pomian, Warszawa 2009.
 • Adam Mickiewicz, Pieśń filaretów, w: Dzieła, t. I: Wiersze, oprac. Czesław Zgorzelski, Warszawa 1993.
 • Maria Cieśla-Korytowska, O romantycznym poznaniu, Kraków 1997.
 • Aleksander Nawarecki, Czarny karnawał. «Uwagi śmierci niechybnej» księdza Baki – poetyka tekstu i paradoksy recepcji, Wrocław 1991.
 • Joachim Lelewel, Głos miany do Towarzystwa Filomatycznego z oświadczeniem się robót, w: Polska. Dzieje i rzeczy jej rozpatrywane przez Joachima Lelewela, t. 19, Poznań 1866.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-3455
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-214d495f-d00f-4437-9eef-8bec4424a636
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.