PL EN


Journal
2019 | 5 (82) | 27-33
Article title

The Role of Student Editorial Practice in Journalism Degree Programs

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article addresses the issue of the meaning of student editorial practice in teaching in journalism degree programs. It aims to discuss theoretical matters related to this kind of extra-formal activity and to present a specific example of how a student press editorial office functions at the University of Szczecin. The author’s interest is focused around the benefits that accrue from this kind of student activity regarding the acquisition of knowledge, practical skills and soft competences, as well as shaping attitudes indispensable in their future work in the media. In the initial theoretical part of the article, the assumptions of modern teaching in journalism programs were discussed with a reference to models of teaching that function in European countries, with the significant role of practical teaching of journalism skills also indicated. The latter part of the article is a specific case study that includes a closer look at the ways of implementing student editorial activities conducted simultaneously with the content of the study program. The analysis covers general assumptions, organization of work in an editorial office, a description of the publishing activity of an editorial office and the issue of student press in the space of the new media. Moreover, an attempt was made to assess the effectiveness of the conducted activities. In conclusion, the author states that being active in student media may constitute a valuable complement to obligatory student apprenticeships and allow students to perfect their journalism skills on an ongoing basis throughout the course of studies.
Journal
Year
Issue
Pages
27-33
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • Bajka, Z. (1991). Dziennikarze (1981-1990). Komunikowanie masowe w Polsce - lata osiemdziesiąte. Zeszyty Prasoznawcze, 1/2, 149-159.
 • Bajka, Z. (2000). Dziennikarze lat dziewięćdziesiątych. Zeszyty Prasoznawcze, 3/4, 42-63.
 • Bartoszcze, R. (2005). Czy praktyka jest potrzebna? In A. Siewierska-Chmaj (Ed.), Teoria, praktyka, etyka. O kształceniu dziennikarzy w Polsce i na świecie (pp. 71-78). Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania.
 • Buck, A. (Ed.). (1980). Prasa studencka. Zielona Góra: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
 • Buck, A. (2018). Prasa studencka w latach siedemdziesiątych (1972-1980). Tendencje i nurty. Rocznik Historii Prasy Polskiej, 2(50), 39-62.
 • Chudziński, E. (2012). Dziennikarstwo jako dodatkowa specjalizacja: z doświadczeń Studium Dziennikarskiego UP. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria, 12, 334-340.
 • Chudziński, E. (Ed.). (2011). Kultura studencka. Zjawisko - twórcy - instytucje. Kraków: Wydawnictwo "Skleniarz".
 • Curry, J. L. (1990). Poland's Journalists: Professionalism and Politics. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Dobek-Ostrowska, B., Barczyszyn, P., & Michel, S. (2013). Zmiana w dziennikarstwie. Kultura zawodowa polskich dziennikarzy (badania ilościowe). Studia Medioznawcze, 1(52), 11-27.
 • Gawroński, S. (Ed.). (2010a). Dziennikarz na rynku pracy. Perspektywy studentów dziennikarstwa. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza "Branta".
 • Gawroński, S. (2010b). System kształcenia dziennikarzy w Polsce. Opinie i oczekiwania studentów. Studia Medioznawcze, 4(43), 11-22.
 • Gawroński S. (Ed.). (2011). Dydaktyka dziennikarstwa. Opinie i postulaty. Kraków - Rzeszów - Zamość: Konsorcjum Akademickie.
 • Gawroński, S., Polak, R. (2010). Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - nowe wyzwania. Kierunki zmian w kształceniu w zakresie dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Kraków - Rzeszów - Zamość: Konsorcjum Akademickie.
 • Gawroński, S., Polak, R., Leonowicz-Bukała, I., & Kurek, O. (2009a). Kształcenie dziennikarzy w Polsce. Opinie i oczekiwania studentów. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania.
 • Gawroński, S., Polak, R., Leonowicz-Bukała, I., & Kurek, O. (2009b). Kształcenie dziennikarzy w Polsce. Opinie i oczekiwania środowiska naukowo-dydaktycznego. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania.
 • Goban-Klas, T. (2008). Nauki o mediach i komunikacji społecznej jako nowa dyscyplina nauk humanistycznych. Studia Medioznawcze, 2(33), 11-19.
 • Gomoliszek, J. (2011). Uniwersyteckie pisma studenckie w Polsce w latach 1945-1989. Toruń: Dom Wydawniczy DUET.
 • GUS. (2019). Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2018/2019 (wyniki wstępne). Retrieved from https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/szkolnictwo-wyzsze-w-roku-akademickim-20182019-wyniki-wstepne,8,6.html
 • Karwala, S. (2007). Model mentoringu we współczesnej szkole wyższej. Retrieved from http://www.mentoring.com.pl/mentoring.pdf
 • Kurek-Ochmańska, O. (2015). Media studenckie a wizerunek uczelni. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA; Rzeszów: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania.
 • Leonowicz-Bukała, I. (2010). Journalist or media worker? Motivations and educational situation of students of journalism in Poland and their professional plans. In I. Biernacka-Ligięza, & L. Koćwin (Eds.), Local and regional media - democracy and civil society shaping process (pp. 271-288). Nowa Ruda - Wrocław: Wydawnictwo MARIA.
 • Magowska, A. (1994). Polska prasa studencka w II Rzeczypospolitej. Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.
 • Olędzki, J. (1996). Profesjonalizm w zawodzie dziennikarskim: teoria i praktyka, In Polskie przemiany lat 90. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez WDiNP UW w dniach 1-2.12.1994 r. (pp. 267-290). Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW.
 • Pisarek, W. (1995). Kwalifikacje dziennikarzy w opinii redaktorów naczelnych. Zeszyty Prasoznawcze, 1/2, 153-163.
 • Regulamin praktyk. (2019). Regulamin praktyk zawodowych na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Studia I stopnia, profil ogólnoakademicki. Retrieved from http://wf.usz.edu.pl/wp-content/uploads/DiKS_REGULAMIN-PRAKTYK-ZAWODOWYCH-1.docx
 • Sasińska-Klas, T. (1998). Edukacja w zakresie dziennikarstwa i wiedzy o komunikowaniu w końcu XX wieku. In J. Adamowski (Ed.), Media i dziennikarstwo na przełomie wieków (pp. 55-59). Warszawa: Dom Wydawniczy "Elipsa".
 • Schmidt, M. (1998). Nauczanie dziennikarstwa w Europie. In J. Adamowski (Ed.), Media i dziennikarstwo na przełomie wieków (pp. 31-45). Warszawa: Dom Wydawniczy "Elipsa".
 • Siewierska-Chmaj, A. (Ed.). (2005). Teoria, praktyka, etyka. O kształceniu dziennikarzy w Polsce i na świecie. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania.
 • Sobczak, B. (2016). Kształcenie dziennikarzy. Wyzwania, koncepcje, metody. Polonistyka. Innowacje, 4, 31-44. https://doi.org/10.14746/10.14746/pi.2016.1.4.3
 • Sobczak, J., & Kakareko, K. (2017). Zawód dziennikarza w obliczu zmian. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1(237), 107-141.
 • Taczkowska, J. (2012). Zawód dziennikarza w Polsce. Między misją a posłannictwem. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 • Wallas, T. (1997). Kształcenie dziennikarzy w Polsce. Wybrane problemy. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 • Waśkiewicz, A. K. (Ed.). (1975). Czasopisma studenckie w Polsce (1945-1970). Warszawa: Zarząd Główny Socjalistycznego Związku Studentów Polskich.
 • Waśkiewicz, A. K. (Ed.). (1977). Czasopisma studenckie w Polsce (1971-1976). Warszawa: Zarząd Główny Socjalistycznego Związku Studentów Polskich.
 • Zawada, A. (1977). A review of the book Czasopisma studenckie w Polsce (1945-1970), edited by A. K. Waśkiewicz. Pamiętnik Literacki, 68(1), 318-326.
 • Zięty, A. (2015). Media studenckie w Polsce. Geneza, ewolucja, rzeczywistość. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2152c126-6e69-4ec6-8a7d-97d47dd529d8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.