PL EN


2004 | 6 | 27-38
Article title

Polityka lokacyjna ubezpieczycieli w Polsce jako przykład działalności inwestycyjnej na rynku finansowym

Authors
Content
Title variants
EN
Investment policy of insurance in Poland as the example of investment activities on the financial market
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł zawiera analizę polityki lokacyjnej ubezpieczycieli prowadzących działalność inwestycyjną na rynku finansowym w Polsce w latach 1998-2000. Właściwa polityka lokacyjna ubezpieczycieli i odpowiednio dobrane instrumenty finansowe mogą decydować o ich rentowności i konkurencyjności. Osobne miejsce autorka poświęca bezpieczeństwu lokat i szczególnej w tym zakresie roli nadzoru ubezpieczeniowego.
EN
In the financial statement of economic entities performing insurance activities, investments are the primary element of the assets, largely influencing the financial results of the insurer. Safety of the investments is the subject of a special insurance supervision and it is regulated by the act of 28 July 1990 concerning insurance activity, amended in July 2000. The right investment policy of an insurance company and the appropriate financial instruments may decide about its profitability and competitiveness. The aim of the present paper is to describe the investment activities of insurance companies in Poland and to present their investment portfolio in the years 1998-2000.
Year
Issue
6
Pages
27-38
Physical description
Dates
published
2004
Contributors
author
 • Małopolsk Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
References
 • Nowatorska-Romaniak B., Tarasek A., Polityka lokacyjna a strategia promocji towarzystwa ubezpieczeniowego, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 1999, nr 1/2, s. 8.
 • "Biuletyn Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń", Wyniki sektora ubezpieczeń za rok 1999, część I i II, Departament Analiz Systemu Ubezpieczeniowego.
 • "Biuletyn Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń", Wyniki sektora ubezpieczeń za rok 2000, Departament Analiz Systemu Ubezpieczeń.
 • Łańcucki I., Podstawy finansów ubezpieczeń gospodarczych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 • Wal I., Nowe zasady lokowania środków przez towarzystwa ubezpieczeniowe, "Europejski Przegląd Gospodarczy" 2001, nr 1, s. 65.
 • Ciuman K., Reasekuracja a rynek ubezpieczeń, Poltext, Warszawa 1996.
 • Praca zbiorowa pod red. Wąsiewicza A., Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1997.
 • Nowak S., Rachunkowość ubezpieczeniowa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1998.
 • Czerwińska T.,Ostrowska E., Zarządzanie działalnością inwestycyjną na przykładzie towarzystw ubezpieczeniowych, materiały konferencyjne z Ustronia-Jaszowca.
 • Sangowski T., Gospodarka finansowa zakładu ubezpieczeń - wybrane problemy, Akademia Ekonomiczna, Poznań 1995.
 • Sangowski T., Ubezpieczenia gospodarcze, Poltex, Warszawa 1998.
 • Ustawa z 28 lipca 1990 roku o działalności ubezpieczeniowej, Dz.U. z 24 sierpnia 2000 r., nr 70, poz. 819.
 • Zarządzenie ministra finansów z 24 lutego 1997 r. w sprawie zezwolenia ogólnego na lokatę funduszy ubezpieczeniowych poza granicami kraju, "Monitor Polski" 1997, nr 13, poz. 108.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-21584600-c5e2-46b8-89e1-1084e15bce61
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.