PL EN


2014 | 198 cz 1 | 255-266
Article title

Planowanie podatkowe działalności prowadzonej poprzez zagraniczny zakład

Authors
Content
Title variants
EN
Tax Planning of Activities Conducted Through Permanent Establishment
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The purpose of this article is to characterize as well as clarify the tax implications of foreign direct investment in the form of a permanent establishment. The tax burden is not a fixed amount determined by the business environment but rather can be influenced by the type of business structure created. A tax analysis of foreign direct investment (FDI) has revealed that the creation of a permanent establishment is more fiscally profitable than the creation of a separate legal entity (subsidiary). The income of a permanent establishment is not subject to economic double taxation. In addition, there is more flexibility with a permanent establishment in other areas of decision-making such as financing, internal dealings or the settlement of losses.
Year
Volume
Pages
255-266
Physical description
Contributors
References
  • Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2005.
  • Jamroży M., Jamroży A., Spółka osobowa prawa handlowego. Aspekty prawno-podatkowe, optymalizacja podatkowa, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
  • Jamroży M., Prowadzenie działalności gospodarczej za granicą - optymalizacja opodatkowania z perspektywy polskiego przedsiębiorcy, Wydawnictwo JustLuk, Warszawa 2013.
  • Karayan J.E., Swenson Ch.W., Strategic Business Tax Planning, John Wiley & Sons, New Jersey 2007.
  • Kudert S., Klipstein I., Jamroży M., Szanse i ryzyka podatkowe transgranicznej produkcji - na przykładzie inwestycji w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym, "Monitor Podatkowy" 2009, nr 10.
  • OECD: Report on the Attribution of Profits to Permanent Establishment, 17 lipca 2008 r., http://www.oecd.org.
  • Potthof A., Finanzierung ausländischer Unternehmenseinheiten, DeutscherUniversitäts Verlag, Wiesbaden 1998.
  • Schindehutte M., Morris M.H., Advancing Strategic Entrepreneurship Research: The Role of Comlexity Science in Shifting the Paradigm, "Entrepreneurship Theory & Practice" 2009, Vol. 33, No. 1.
  • Strategie podatkowe przedsiębiorstw, red. B Ciupek, T. Famulska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2013.
  • Zalasiński A., Transgraniczne potrącanie strat stałych zakładów w orzecznictwie ETS, "Przegląd Podatkowy" 2009, nr 5.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-215d3379-d952-4201-8cfe-c59c5fd3258a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.