PL EN


2015 | 3 | 95-108
Article title

Kazania z archiwum w Skrzatuszu

Content
Title variants
EN
Sermons from the archive in Skrzatusz
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Znajdujące się w zbiorach Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej rękopisy siedmiu kazań (w j. niemieckim tzw. Schütterlin) z XIX w. pochodzą z archiwum parafii i sanktuarium maryjnego w Skrzatuszu, wówczas znajdującego się w granicach arch. poznańskiej. Artykuł jest próbą odczytania i przetłumaczenia na j. polski tekstu najkrótszego z nich. Jest to kazanie katechetyczne „o modlitwie” na piątą niedzielę po Wielkanocy (Dominica quinta post Pascha), gdy czytana była ewangelia z J 16. Na treść kazania składa się w pierwszej części rozważanie o modlitwie „w imię moje” z J 16, w drugiej to w podobnym stylu wyjaśnienie wersetów Ojcze nasz. Rękopis nieznanego autora jest świadectwem kaznodziejstwa katechetycznego XIX w.
EN
The manuscripts of the seven sermons (in German called Schütterlin) in the Archives of the Diocese of Koszalin-Kolobrzeg come from the nineteenth century. The manuscripts come from the archives of the parish and the shrine of the Virgin Mary in Skrzatusz then located within the Archdiocese of Poznań. The article is an attempt to decrypt and to translate into Polish the text of the shortest manuscript. It is a catechetical sermon on a prayer for the fifth Sunday after Easter (Dominica Quinta post Pascha) when the gospel reading was taken from the John 16. The content of the sermon is composed of two parts. The first part contains meditation on prayer “in my name” John 16 and the second part explains in a similar style the verses of Our Father. The manuscript of an unknown author is a testament to the catechetical preaching in the nineteenth century.
Year
Volume
3
Pages
95-108
Physical description
Contributors
 • bp dr, biskup pomocniczy Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
References
 • Annegarn J.A., (sechs) Predigten. Gehalten in dem Bistum Ermeland, gr. 8. Frankfurrt 1840.
 • Bąk L., Ziemia wałecka w dobie reformacji i kontrreformacji w XVI-XVII w., Piła 1999.
 • Biggel J.A., Predigten auf alle Sonn- und Festtage des katholischen Kirchenjahres, Rördlingen 1840.
 • Ceynowa T., Kalendarium ważniejszych wydarzeń dziejów Skrzatusza, „Rocznik Skrzatuski” (2013), t. 1, s. 137-143.
 • Ceynowa T., Ziemia pogranicza. Dekanat wałecki w latach 1821-1920, Radom 2004.
 • Elenchus omnium ecclesiarum et universi cleri archidioecesis posnaniensis z lat 1842-1860. Forschungen und Quellen zur Kirchen- und Kulturgeschichte Ostdeutschlands, hrsg. von B. Stasiewski, B. 4. Gehrig J.M., Populäre Sonn- und Festtägliche Predigten und Homilien nebst einigen Gelegenheitsreden, Würzburg 1840.
 • Goffine R.P. Leonhard Ord. Praem., Unterrichts- und Erbauungsbuch oder Katholische Handpostille. Eine kurze Auslegung aller Sonn- und Festtäglichen Episteln und Evangelien, Darlegung der daraus folgenden Glaubens- und Sittenlehren, Unterricht auf die Feste der lieben Heiligen, Eine Erklärung der hl. Messe und der wichtigsten Kirchengebräuche, zahlreiche schöne Haus-Andachten und eine Beschreibung des eiligen Landes, 92. Auflage der Bearbeitung von P. Theodosius Florentini O.M. Cap., Einsiedeln-Waldshut-Köln, s. 288-289.
 • Historia residentiae valcensis Societatis Jesu ab Anno Domini 1618 avo, hrsg. von M. Rohweder, Kolonia 1967.
 • Kazanie Na Niedzielę 5. Po Wielkiéjnocy. O Modlitwie, w: Kazania na niedziele całego roku zebrane przez X. Maxymiljana Małopolskiego S.T.L. Zak: Kazn:, Warszawa 1852, t. 1.
 • Kazanie o modlitwie na niedzielę 5-tą po Wielkanocy przez X. Billot, w: Wybór kazań celniejszych mówców duchownych tak własnych jako i zagranicznych, t. 2, Warszawa 1843.
 • Lewek A., Współczesna odnowa kaznodziejstwa, z. 1, Z najnowszych dziejów ruchu homiletycznego, Warszawa 1980.
 • Panuś K., Wielcy mówcy Kościoła, Kraków 2004.
 • Panuś K., Zarys historii kaznodziejstwa w Kościele katolickim, cz. 1, Kaznodziejstwo w Kościele powszechnym, Kraków 1999.
 • Rzeszewski M., Kaznodziejstwo, Warszawa 1957.
 • Wybór kazań celniejszych mówców duchownych tak własnych jako i zagranicznych, t. 2, Warszawa 1843.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-215f5ded-cc3f-4154-8302-d3e0279ea85c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.