PL EN


2020 | 23 | 132-141
Article title

Tadeusz Jamrozik (1935-2016)

Content
Title variants
EN
Tadeusz Jamrozik (1935 - 2016)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article is devoted to Tadeusz Jamrozik, professor of the Secondary School in Wadowice, teacher of physical education. Born in Ślemień near Żywiec, a graduate of the Secondary School in Jordanów and the University of Physical Education in Kraków. One of the founders of Independent Self-governing Professional Union „Solidarity” in education in Wadowice.
Year
Issue
23
Pages
132-141
Physical description
Dates
published
2020
Contributors
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
References
 • Oddział IPN w Katowicach, Sprawa obiektowa. Kryptonim „Groza” (1985-1988), sygn. IPN Ka 012/119.
 • Relacja Andrzeja Nowakowskiego z lat 1965-1969.
 • www.wadowita.net/Jamrozik.php
 • Czapik B., Biogram Czesława Panczakiewicza (1901-1958), „Wychowanie Fizyczne i Sport”, 1991, t. XXXV, nr 3, s. 77-79.
 • Kulpiński J., Nowakowski A., Likwidacja gniazda „Sokoła” w Wadowicach w latach 1945-1949, w: Losy gniazd „Sokoła” w wybranych dzielnicach Polski po II wojnie światowej, red. A. Nowakowski, T. Zych, Rzeszów 2014, s. 139-151.
 • Maksimowska B., Nowakowski A., Turniej sprawnościowy dla studentów i młodzieży szkolnej Białystok – Wadowice. Przyczynek do 90-lecia sportu akademickiego w Polsce oraz dziejów SZS i „Sokoła” w Wadowicach, Wadowice [1998].
 • Nowakowski A., Profesor Kazimierz Usiekniewicz (1858-1921) – patriota i prekursor nowoczesnego sportu w Wadowicach, w: „Idziemy w bój życia.” Społeczność wadowickiego Gimnazjum w drodze do Niepodległej, red. K. Meus, Wadowice 2018, s. 99-110.
 • Nowakowski A., Wadowice w latach 1945-1990. Przyczynek do najnowszej historii miasta, Rzeszów 2018.
 • Nowakowski A., Wychowanie fizyczne i sport w wadowickim Gimnazjum w czasach Drugiej Rzeczypospolitej, w: Wadowickie Gimnazjum oraz Liceum znane i nieznane. 150-lecie powstania Gimnazjum w Wadowicach 1866-2016, red. K. Karolczak, J. Popiel, K. Meus, Wadowice 2016, s. 153-173.
 • Studnicki G., Dzieje wychowania fizycznego, sportu i turystyki w wadowickim gimnazjum i liceum, w: Studia z historii i organizacji kultury fizycznej, red. A. Nowakowski i in., Częstochowa 1988, s. 27-48.
 • Studnicki G., Kultura fizyczna w wadowickim gimnazjum i liceum po 1918 roku, w: Wybrane problemy z najnowszych dziejów kultury fizycznej w Polsce (po 1918 roku), red. E. Małolepszy, A. Nowakowski, M. Ponczek, Częstochowa 1997, s. 63-85.
 • Studnicki G., Pierwsza wśród równych. Dzieje Gimnazjum i Liceum w Wadowicach, Wadowice 1991.
 • Studnicki G., Zarys dziejów oświaty i szkolnictwa w Wadowicach, Wadowice 1996.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1505-0181
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2161e1f4-06f5-43f3-87e6-1c84c5600a2e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.