PL EN


2013 | 912 | 17-28
Article title

Zanieczyszczenia zbiorników wodnych bakterią Pseudomonas aeruginosa na obszarze Krakowa

Title variants
EN
Pseudomonas aeruginosa Contamination of Water in the Cracow Area
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Research was done to assess the occurrence of bacteria Pseudomonas aeruginosa in public utility surface water and artesian wells in the city area of Cracow (Poland). Samples were collected once in the summer and once in winter 2012 for each of the selected locations. While Pseudomonas aeruginosa was found at two public bathing beaches, it was not found in potable water. The contamination discovered was sampling time-dependent, revealing seasonal variations.
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland
References
 • Beck-Sague C.M., Banerjee S.N., Williams J.R. [1994], Epidemiology and Control of Pseudomonas aeruginosa in U.S. Hospitals [w:] Pseudomonas aeruginosa: Infections and Treatment, red. A.L. Baltch, P. Smith, Marcel Dekker Inc., New York.
 • Białynicki-Birula R., Gutfreund K. [2008], Zastosowanie lampy Wooda w diagnostyce dermatologicznej, „Dermatologia Kliniczna”, t. 10, nr 3.
 • Lavoie E.G., Wangdi T., Kazmierczak B.I. [2011], Innate Immune Responses to Pseudomonas aeruginosa Infection, „Microbes and Infection”, nr 13.
 • Mena K.D., Gerba Ch.P. [2009], Risk Assessment of Pseudomonas aeruginosa in Water, „Reviews of Environmental Contamination and Toxicology”, nr 201.
 • Pariser D., Caserio R., Eaglstein W. [1986], Wood’s Light Examination [w:] Techniques for Diagnosing Skin and Hair Disease, red. D. Pariser, R. Caserio, W. Eaglstein, Thieme Inc., New York.
 • Raport o stanie miasta 2011 [2012], Urząd Miasta Krakowa, Wydział Strategii i Rozwoju Miasta, Kraków.
 • Raport o stanie środowiska naturalnego miasta Krakowa za lata 1999–2001 z analizą porównawczą pięciolecia 1994–1998 [2002], red. K.P. Turzański, J. Pauli-Wilga, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Wydawnictwo Text, Kraków.
 • Rice S.A. i in. [2012], A Risk Assessment of Pseudomonas aeruginosa in Swimming Pools: A Review, „Journal of Water and Health”, vol. 10, nr 2.
 • Stanisz A. [2007], Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, t. 2, StatSoft, Kraków.
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa [2010], Uchwała nr XII/87/03 z dnia 16 kwietnia 2003 r. zmieniona uchwałą nr XCIII/1256/10 z dnia 3 marca 2010 r., Załącznik nr 4 do Uchwały nr XCIII/1256/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 marca 2010 r.
 • Todar K. [2004], Bacterial Pathogens and Diseases of Humans, http://textbookofbacteriology.net (dostęp: 18.12.2012).
 • Trautmann M., Lepper P.M., Haller M. [2005], Ecology of Pseudomonas aeruginosa in the Intensive Care Unit and the Evolving Role of Water Outlets as a Reservoir of the Organism, „American Journal of Infection Control”, vol. 33, nr 5.
 • Wesołowski K. [2011], Alternatywne źródła zaopatrzenia w wodę, http://wsse.krakow.pl (dostęp: 21.12.2012).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2168607c-c3db-4df9-b47f-9cdb4c23c737
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.