PL EN


2018 | 3(27) | 8
Article title

State and trends in the development of the logistic system of the Bulgarian Armed Forces

Content
Title variants
PL
Stan i trendy w rozwoju systemu logistycznego Bułgarskich Sił Zbrojnych
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł omawia transformację systemu logistycznego bułgarskiej armii począwszy od zmian w 1991 roku, przedstawiając historyczną analizę rozwoju tego systemu. Opierając się na podejściu systemowym, autor opisuje reformy, które zostały wdrożone w zarządzającym oraz wykonawczym podsystemie logistycznego systemu Bułgarskich Sił Zbrojnych oraz prezentuje obecny stan rozwoju tego systemu. Koncentrując się na działaniach związanych ze wsparciem udzielanym przez państwa-gospodarzy, autor prezentuje udoskonalenia struktur logistycznych na trzech poziomach rządzenia oraz działania jednostek logistycznych mające na celu realizacje zadań w formatach zarówno narodowym, jak i koalicyjnym.
Contributors
References
  • 1. Bulgarian Armed Forces defence capabilities development program by the end of 2020 and personnel quantity determination, 1 December, 2015.
  • 2. Bulgarian Armed Forces modernization plan by the end of 2015.
  • 3. Dimitrov Miroslav, Military Logistics, RNDC, 2016.
  • 4. Logistics doctrine НП – 4, 08 March, 2013.
  • 5. National Defence Strategy, 18 April, 2016.
  • 6. Plan for the organizational construction of the Bulgarian Armed Forces
  • by the end of 2020, 30 December, 2015.
  • 7. Report on Bulgarian Armed Forces status for 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-2316
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-216c4f65-25a8-4454-8e9f-cddf9ea9d43b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.