PL EN


2017 | 6 | 215-238
Article title

PREFERENCJE MUZYCZNE MŁODZIEŻY PŁOCKICH SZKÓŁ ŚREDNICH W KONTEKŚCIE EDUKACYJNYM

Content
Title variants
EN
MUSICAL PREFERENCES OF PŁOCK SECONDARY SCHOOLS YOUTH IN THE EDUCATIONAL CONTEXT
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
This article presents the survey research on the musical preferences of secondary schools youth of the city – Płock. The purpose if the research was to discover the musical preferences of Płock secondary schools youth considering the type of the school they are attending, sex, additional musical activity, personal traits and their school grades.
Year
Issue
6
Pages
215-238
Physical description
Dates
received
2017-11-20
accepted
2017-12-15
Contributors
 • Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa Jelenia Góra
References
 • Bell, Elizabeth R. „«This Isn’t Underground; This Is Highlands»: Mayan-Language Hip Hop, Cultural Resilience, and Youth Education in Guatemala”, Journal of Folklore Research 54, 3 (2017): 167-197.
 • Białkowski, Andrzej, Mateusz Migut, Ziemowit Socha, Katarzyna M. Wyrzykowska,Muzykowanie w Polsce. Badanie podstawowych form muzycznej aktywności Polaków.Warszawa: „Muzyka jest dla wszystkich”, 2014.
 • Bogdanowicz, Mariusz. „Muzyka jazzowa jako element programowy w procesie edukacji”,W: Wieloaspektowe działania muzyczne we współczesnej rzeczywistości kulturowej,red. Renata Gozdecka, 43-54. Lublin: UMCS, 2014.
 • Chaciński Jarosław. „Młodzież i muzyka we współczesnym horyzoncie kulturowym i edukacyjnym”. W Kultura współczesna a wychowanie człowieka, red. Dariusz Kubinowski, 308-320. Lublin: Verba, 2006.
 • Chaciński Jarosław. „Piosenkarska działalność młodzieży w sporze o wartości w edukacji muzycznej. W Nowe trendy w edukacji muzycznej, red. Andrzej Białkowski, 95-107. Lublin: UMCS, 2005
 • Delsing, Marc J.M.H., Tom F.M. Ter Bogt, Rutger C.M.E. Engels, Wim H.J. Meeus. „Adolescents’ music preferences and personality characteristics”. European Journal of Personality 22, 2 (2008): 109-130.
 • Dobrota, Snježana, Ina Reic Ercegovac. „Music Preferences with Regard to Music Education, Informal Infuences and Familiarity of Music Amongst Young People in Croatia”. British Journal of Music Education 34, 1: 41-55.
 • Dylewski, Piotr, Jarosław Mirkiewicz. Poradnik dla rodziców dzieci rozpoczynających naukę w szkołach muzycznych. Warszawa: CENSA, 2014.
 • Ferguson, Laura. 2004. „Putting It Together: Integrating Jazz Education in the Elementary General Music Classroom”. Music Educators Journal 90, 3: 28-33.
 • Gordon, Edwin E. Umuzykalnienie niemowląt i małych dzieci. Tłum. Ewa Kuchtowa, Anna Zielińska. Kraków: ZamKor, 1997.
 • Gordon, Edwin Elias. Sekwencje uczenia się w muzyce. Umiejętności, zawartość i motywy. Tłum. Anna Zielińska-Croom, Ewa Klimas-Kuchtowa. Bydgoszcz: WSP: 1999.
 • Hall, Marcella Runell. „Hip-Hop Education Resources” Equity & Excellence in Education 42, 1 (2009): 86-94.
 • Handke, Magdalena. „Refleksja o komunikacji pedagogicznej uczniów i nauczyciela na lekcjach muzyki. Komunikat z badań”, Konteksty Kształcenia Muzycznego 1, 2 (2015): 115-128.
 • Ho, Wai-Chung. „Preferences for popular music in and outside school among Chinese secondary school students”. Journal of Youth Studies 18, 2 (2015): 231-261.
 • Hutchinson, Marcie Jergel, Lauren McArthur Harris. „Listening for History: Using Jazz Music as a Primary Source”. Social Education 80, 3: 134-140.
 • Johnson, Paul. Twórcy. Tłum. Anna i Jacek Maziarscy. Warszawa: Świat Książki, 2008.
 • Kalarus, Anna. „Muzyczne preferencje dzieci i młodzieży w świetle badań przeprowadzonych w wybranych szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Krakowa.W Badania naukowe nad edukacją artystyczną i kulturową, red. Wiesława Aleksandra Sacher, Agnieszka Weiner, 93-102. Bielsko-Biała: WSA, 2011.
 • Kamińska, Barbara. „Miejsce muzyki w życiu młodzieży”. W: Psychologiczne podstawy kształcenia muzycznego, red. Maria Manturzewska, 63-84. Warszawa: AMFC, 1999.
 • Klimas-Kuchtowa, Ewa. „Wiedza muzyczna a preferencje – doniesienie z badań”, W Nowe trendy w edukacji muzycznej, red. Andrzej Białkowski, 123-130. Lublin:UMCS, 2005.
 • Kozłowska, Monika. „Ideologia hip-hopowa na przykładzie tekstów hip-hopowych”,Kultura – Społeczeństwo – Edukacja 2, (2012): 119-134.
 • Králová, Eva, Miloš Kodejška, Maria Strenáčiková, Maciej Kołodziejski. Hudobná klíma a dieťa. Praha: Univerzita Karlova, Trenčínská univerzita Alexandra Dubčeka, 2016.
 • Kreps, David M. A Course in Microeconomic Theory. New Jersey: Princeton University Press, 1990.
 • Michalak, Marcin. „Nie tylko łomot… – próba edukacyjnego wglądu w twórcze aspekty muzyki i kultury „metalowej”. W Edukacja artystyczna jako twórcza. Perspektywy –dylematy – inspiracje, red. Maciej Kołodziejski, Maria Szymańska, 151-159. Płock:PWSZ, 2011.
 • Michalak, Marcin. Muzyka rockowa w świadomości i edukacji młodzieży gimnazjalnej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011.
 • Misiak, Tomasz. „Dźwięk w kulturze współczesnej. Wybrane problemy z zakresu edukacji artystycznej”, W Wspieranie potencjału dydaktycznego nauczycieli muzyki.Edukacja – wiedza – wykonawstwo – praktyka, red. Ryszard J. Piotrowski, Paweł A.Trzos, 81-100. Konin: PWSZ, 2012.
 • Obuchowska, Irena. Drogi dorastania: psychologia rozwojowa okresu dorastania dla rodziców i wychowawców. Warszawa: WSiP, 1996.
 • Pałosz, Paulina. „Przegląd badań na uwarunkowaniami preferencji muzycznych”. Przegląd Psychologiczny 52 (2009): 151-179.
 • Parkita, Ewa. „Muzyczne upodobania współczesnej młodzieży”, Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne 24 (2014): 459-474.
 • Powell, Catherine Tabb. „Rap Music: An Education with a Beat from the Street”. Journal of Negro Education 60, 3 (1991): 245-59.
 • Rawicz, Juliusz i in. red. Encyklopedia, t. 13. Kraków: Mediasat Group, 2005.
 • Roselieb, Craig. „The Future of Jazz Music Education”. Illinois Music Educator 76, 1 (2015): 44-45.
 • Rubin, Grzegorz. „Polska muzyka jazzowa formą umuzykalniania dzieci i młodzieży”,W: Wybrane zagadnienia z teorii i metodyki wczesnej edukacji muzycznej w przedszkolu i klasach początkowych szkoły podstawowej, red. Maciej Kołodziejski, Barbara Pazur, 177-188. Lublin: Polihymnia, 2015.
 • Sacks, Oliver. Muzykofilia. Opowieści o muzyce i mózgu. Tłum. Jerzy Łoziński. Poznań:Zysk i S-ka, 2009.
 • Sloboda, John A. Poznanie, emocje i wykonanie – trzy wykłady z psychologii muzyki. Tłum. Andrzej Miśkiewicz. Warszawa: AMFC, 1999.
 • Sloboda, John. Umysł muzyczny. Poznawcza psychologia muzyki. Tłum. Andrzej Białkowski.Warszawa: AMFC, 2002.
 • Strzelecki, Wojciech. „Analiza zależności pomiędzy preferencjami muzycznymi a zachowaniami zdrowotnymi uczniów szkół ponadpodstawowych”, Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dra hab. W. Samborskiego. Poznań: Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2010.
 • Virkkula, Esa. „Informal in Formal: The Relationship of Informal and Formal Learning in Popular and Jazz Music Master Workshops in Conservatoires”. International Journal of Music Education 34, 2: 171-185.
 • Wierzba, Paulina. „Edukacja w czasach popkultury. Pedagogika kultury popularnej we współczesnej praktyce edukacyjnej”, Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 18, 2, 70 (2015): 23-36.
 • Wolański, Adam. Słownik terminów muzyki rozrywkowej. PWN: Warszawa, 2000.
 • Wright, Craig. Listening to music. Australia – Canada – Mexico – Singapore – Spain – United Kingdom – United States: Wadsworth Thomson Learning, 2000.
 • Anderson Edward. Positive Use of Rap Music in the Classroom. 1993. ERIC, EBSCOhost. Data dostępu: 20.11. 2017). https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED353588.pdf.
 • Dictionary.com. „Golden oldie”. Data dostępu: 08.11.2017. http://www.dictionary.com/browse/golden-oldie.
 • Muzykoteka szkolna. „Gatunki muzyczne”. Data dostępu: 08.11.2017. http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/gatunki/gatunki-muzyczne/.
 • NaTemat.pl. „9 piosenek, które udowadniają, że polski hip-hop to wartościowa muzyka,a nie tylko pedały i marihuana”. Data dostępu: 08.11.2017http://natemat.pl/147295,9-piosenek-ktore-udowadniaja-ze-polski-hiphop-to-wartosciowa-muzyka-a-nie-tylkopedaly-i-marihuana.
 • Henzel, Przemysław, „Kawał historii hip-hopu”. Data dostępu: 08.11.2017.http://muzyka. onet.pl hip-hop/kawal-historii-hip-hopu/r01w0.
 • Profesor.pl. „Preferencje muzyczne uczniów szkół zawodowych w świetle badań własnych.Data dostępu: 08.11.2017. http://www.profesor.pl/publikacja,6269,Artykuly, Preferencje-muzyczne-uczniow-szkol-zawodowych-w-swietle-badan-wlasnych.
 • Słownik języka polskiego, „Preferencja”. Data dostępu: 08.11.2017. https://sjp.pl/preferencja.
 • Zwolińska, Anna. „Powiedz mi, jakiej muzyki słuchasz, a powiem ci, kim jesteś”. Data dostępu:11.11.2017. http://
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-216ca8c7-3512-4322-b7bf-03f726fdef3d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.