PL EN


2019 | 18 | 4 | 144 – 174
Article title

„Komisja ds. Pedofilii” jako niewłaściwa odpowiedź na przypadki krzywdzenia

Content
Title variants
EN
“Anty-pedophilia Commission” as an inappropriate response for the cases of children’s harm
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ustawodawca polski zdecydował się wprowadzić do systemu prawnego instytucję organu kolegialnego skupionego na badaniu przypadków czynów skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności popełnionych przed laty na szkodę małoletnich i obecnie już przedawnionych. Badanie prowadzone przez rzeczoną Komisję miałoby prowadzić do wpisania do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym także osób, wobec których sąd powszechny nie wydał orzeczenia, poprzedzonego procesem zmierzającym do wieloaspektowej oceny ich czynów. Regulacja taka jest sprzeczna z podstawowymi zasadami porządku prawnego, w tym z tymi o charakterze międzynarodowym, i stanowi nieadekwatną reakcję aparatu państwowego, szczególnie wobec istnienia alternatywnych dróg, którymi mógł podążyć ustawodawca.
EN
Polish legislative body has decided to introduce into the legal system the institution of a collective body entitled to conduct the inquiries into cases of acts committed against sexual freedom of minors many years ago which are currently nonpunishable due to the matter of time. The inquiry would lead to the registration in the Register of Sexual Offenders of persons against whom the court has not issued a judgment after a fair trial. Such a regulation is in a contrary to the fundamental principles of the legal system, including international legal norms and is an example of inadequate reaction of the State, especially.
Year
Volume
18
Issue
4
Pages
144 – 174
Physical description
Contributors
  • Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-216cdb9f-6bde-46a2-99da-ea4ac10ad5c8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.