PL EN


2014 | XII | 1 | 37-49
Article title

Ewolucja regulacji prawnych dotyczących przepadku korzyści majątkowej uzyskanej z przestępstwa

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
The evolution of legal regulations relating to forfeiture of material gain obtained as a result of crime
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article deals with the evolution of legal regulations regarding the forfeiture of material benefits obtained from crime. It contains an analysis of the preconditions for application of forfeiture of such material benefits and changes related to them. Particular attention was paid to the amendment of Art. 45 of the Penal Code. The author presents an approach taking into account positive changes and provides critical comments concerning some of the solutions. As a result, the considerations indicate a need for complementing the regulatory deficiencies, in such a way as to make forfeiture of material gains represent a rational instrument of the penal policy.
Year
Volume
XII
Issue
1
Pages
37-49
Physical description
Contributors
author
 • Katedra Prawa Karnego Materialnego Uniwersytetu Wrocławskiego
References
 • Kunicka-Michalska Barbara. 1988. „Feudalny przeżytek w socjalistycznym kodeksie”. Prawo i Życie 7: 5.
 • Szerer Mieczysław. 1980. „Skutki finansowe skazania”. Państwo i Prawo 12: 65-67.
 • Szewczyk Maria. 1988. „Uwagi dotyczące niektórych kar dodatkowych w kodeksie karnym”. Państwo i Prawo 5: 106.
 • Spotowski Andrzej. 1989. „Konfiskata mienia i przepadek rzeczy (Uwagi de lege ferenda)”. Państwo i Prawo 3: 102.
 • Marek Andrzej. 1981. „Reforma prawa karnego – uwagi i postulaty”. Nowe Prawo 7-8: 110.
 • Bednarzak Jan. 1975. „Kryteria orzekania konfiskaty mienia”. Nowe Prawo 4: 506.
 • Taraszkiewicz A. 1987. „Uwagi o egzekucji kar majątkowych – grzywny i konfiskaty mienia”. Problemy Praworządności 8-9: 72.
 • 1994. „Wkładka”. Państwo i Prawo 2.
 • Rzeplińska Irena. 1996. „Konfiskata mienia – powrót kary?”. Państwo i Prawo 2: 77-80.
 • Raglewski Janusz. 1999. „Przepadek osiągniętych korzyści majątkowych jako nowy środek karny”. Palestra 3-4: 52-59.
 • Marek Andrzej. 1999. Komentarz do kodeksu karnego. Część ogólna. Warszawa: Wydaw. Prawnicze.
 • Wojciechowska Janina. 1993. „O prawnokarnej regulacji przestępstwa prania brudnych pieniędzy w ustawodawstwie austriackim”. Przegląd Prawa Karnego 8: 68.
 • Zygmont Bogumił. 2001. „Konfiskata mienia a przepadek korzyści majątkowych”. Państwo i Prawo 11: 24-35.
 • Raglewski Janusz. 2001. „Nowelizacja przepisów o przepadku osiągniętych z popełnienia przestępstwa korzyści majątkowych”. Palestra 5-6: 19-24.
 • Buchała Kazimierz, Andrzej Zoll. 1999. Kodeks karny. Część ogólna. Warszawa.
 • Grzegorczyk Tomasz, Janusz Tylman. 1998. Polskie postępowanie karne. Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN.
 • Arzt Gunter. 1993. Ułatwienia dowodowe przy przepadku. W Proceder prania brudnych pieniędzy. Studia i materiały. Emil Pływaczewski, red., 183. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora".
 • Jasiński Wiesław. 1999. „Konfiskata mienia i normy prudencyjne dla instytucji finansowych w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy. VIII Raport roczny Financial Action Task Force on Money Laundering”. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 1: 13-23.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2170228d-08f9-4396-bd24-af5aa97d8b8e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.