PL EN


2003 | 1(11) | 37-58
Article title

Bieda i zamożność regionów. Założenia, hipotezy, przykłady

Content
Title variants
EN
The Wealth and Poverty of Regions. Assumptions, Hypothesis, Cases
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł odnosi się do istotnych teoretycznych i praktycznych problemów rozwoju regionalnego: przyczyn bogactwa i biedy regionów oraz czynników wpływających na zmianę - pozytywną lub negatywną - ich sytuacji. Odpowiedzi na te pytania poszukuje się w relacjach obowiązujących w danym modelu gospodarczym kryteriów lokalizacji i cech regionu, w rozwoju czynników zewnętrznych oddziałujących na region oraz reakcji regionu na te czynniki. Tezy teoretyczne są ilustrowane wybranymi przykładami współczesnymi i historycznymi.
EN
The article deals with the fundamental theoretical and practical problems of regional development, the causes of poverty and wealth of regions, and factors influencing change of the region's situation. The answers are being sought in the relations between the location criteria stemming from a current paradigm of development and the region's features, the type and character of external factor influencing the region and the region's reaction to these factors. The theoretical considerations are being illustrated by contemporary and historical examples.
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)
References
 • Bell D., 1974, The Coming of the Post-Industrial Society. A Venture in Social Forecasting, London: Heinemann.
 • Castells M., 1997, The Rise of the Network Society, Cambridge, Mass.: Blackwell Publ.
 • Christiansen C.M., 1997, Innovator's Dilemma. When New Technologies Cause Great Firms to Fail, Boston: Boston Harvard Business School Press.
 • Fukuyama F., 1997, Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Warszawa: PWN.
 • Fukuyama F., 2000, Wielki wstrząs, natura ludzka a odbudowa porządku społecznego, Warszawa: Politeja.
 • Gorzelak G., 2000, "Zewnętrzna interwencja jako czynnik rozwoju lokalnego (na przykładzie Programu Inicjatyw Lokalnych)", Studia Regionalne i Lokalne, nr 3, s. 99-120.
 • Gorzelak G., 2002, "Polskie regiony w procesie integracji europejskiej", Studia Regionalne i Lokalne, nr 2-3.
 • Gorzelak G., Jałowiecki B., 2000, "Konkurencyjność regionów", Studia Regionalne i Lokalne, nr 1, s. 7-24.
 • Higgins B., Savoie D.J., 1997, Regional Development, Theories & Their Application, New Brunswick-London: Transaction Publishers.
 • Kaczyńska E., Piesowicz K., 1977, Wykłady z powszechnej historii gospodarczej, Warszawa: PWN.
 • Kapuściński R., 2001, Heban, Warszawa: Czytelnik.
 • Krugman P., 2001, Wracają problemy kryzysu gospodarczego, Warszawa: PWN.
 • Kryńska E. (red.), 2000, Polskie specjalne strefy ekonomiczne - zamierzenia i efekty, Warszawa: Wyd. Naukowe "Scholar" - EUROREG.
 • Krzysztofek K., Szczepański M.S., 2002, Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Katowice: Wydawnictwo US.
 • Landes D.S., 2000, Bogactwo i nędza narodów. Dlaczego jedni są tak bogaci, a inni tak ubodzy, Warszawa: Muza.
 • Putnam R.D., 1995, Demokracja w działaniu, Kraków: Wyd. Znak.
 • Reich R., 2001, The Future of Success, New York: Alfred A. Knopf.
 • Richardson H., 1984, "Regional Policy in Slow-Growth Economy" (w:) J. Demko (red.), Regional Development Problems and Policies in Eastern and Western Europe, London: Croom Helm.
 • Rostow W.W., 1960, The Stages of Economic Growth. The Non-Communist Manifest, Cambridge.
 • Schumpeter J., 1960, Teoria rozwoju gospodarczego, Warszawa.
 • Suarez-Villa L., 2000, Invention and the Rise of Technocapitalism, Latham- -Boulder-New York-Oxford: Rowman & Littlefield Publishers Inc.
 • Sunkel O., 1973, "Transnational Capitalism and National Disintegration in Latin America" (w:) N. Girvan (red.), Social and Economic Studies, t. 22, nr 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-21738526-6d76-467d-a573-751c68c7be13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.