PL EN


2014 (R. XIII) | 3(53) | 51 - 72
Article title

Obywatelstwo dzieci – oblicza dyskursu

Authors
Title variants
EN
Children’s citizenship – faces of the discourse
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Koncepcja obywatelstwa dzieci jest „produktem współczesności, jednak o korzeniach sięgających przede wszystkim korczakowskich poglądów na dziecko i jego możliwości oraz relacje z dorosłymi. Dzisiaj koncepcja obywatelstwa dzieci promowana jest instrumentami politycznymi ale także poprzez rozwijający się teoretyczno-praktyczny dyskurs, który obejmuje liczne wątki tematyczne. Artykuł jest próbą charakterystyki najbardziej widocznych wymiarów oraz wątków tematycznych owego dyskursu.
EN
The concept of children’s citizenship is a product of nowadays, but its roots reach Korczak’s ideas on child, his abilities and his relations with adults. Today the idea of children’s citizenship is promoted by various political instruments, but also through developing theoretical and practical discourse, which contains different topics. The paper is an attempt to describe the most popular themes of the discourse.
Issue
Pages
51 - 72
Physical description
Dates
published
2014-10-30
Contributors
author
 • Uniwersytet Śląski
References
 • Cockburn T. (2013), Rethinking children’s citizenship, Palgrave Macmillan.
 • Collins R. (1977), Some comparative principles of educational stratification, “Harvard Educational Review” 1977, Vol. 7.
 • Corsaro W.A. (2005), The sociology of childhood, Sage Publications, London.
 • Doek J.E. (2009), Foreword, [w:] Invernizzi A., Williams J. (eds), Children and citizenship, Sage Publications, London.
 • Holt J. (1974), Escape from childhood: The needs and rights of children, Penguine, Londyn.
 • Isin E.F., Turner B.S. (2002), Citizenship studies: An introduction, [w:] Isin E.F., Turner B.S. (red.), Handbook of Citizenship Studies, Sage Publications, London, , s. 1–10.
 • James I., James A. (2004), Constructing childhood. Theory, Policy and Social Practice, Palgrave Macmillan, New York.
 • Korczak J. (1984), Pisma wybrane, wybór Aleksander Lewin, Nasza Księgarnia, Warszawa.
 • Jaros P. (2013), Prawa dziecka. Dokumenty Rady Europy, Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Warszawa.
 • Jarosz E. (2008), Ochrona dzieci przed krzywdzeniem – perspektywa globalna i lokalna, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Korczak J. (1928), Wstęp w: Zakład Wychowawczy Nasz Dom, M. Rogowska-Falska (red.), źródło: http://2012korczak.pl/node/75
 • Lansdowne G. (2005), The evolving capacities of the child, UNICEF, The Innocenti Research Center, Florence.
 • Lansdowne G. (2010), The realisation of children’s participation rights: critical reflection. [w:] Percy-Smith B. i Thomas N. (eds), A handbook of children and young people’s participation. Perspective from theory and practice, Routledge, Oxon-New York.
 • Lister R. (2009), Unpacking children citizenship, [w:] Invernizzi A., Williams J. (eds), Children and citizenship, Sage Publications, London.
 • Milne B. (2009), From chattels to citizens? Eighty years of Englantyna Jebb’s legacy to children and beyond, [w:] Invernizzi A., Williams J. (eds), Children and citizenship, Sage Publications, London.
 • Neale B. (2004) (ed.), Executive summary, [w:] Young children’s citizenship, Joseph Rowntree Foundation, York.
 • Shier H. (2001), Pathways to participation: Openings, opportunities and obligations, “Children& Society” 2001, t. 15, s. 107–117.
 • Smolińska-Theiss B. (2010), Korczakowska idea praw dziecka, Pedagogika Społeczna, nr 3–4.
 • Smolińska-Theiss B. (2013), Korczakowskie narracje pedagogiczne, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Stainton Rogers W. (2008), Promocja lepszego dzieciństwa: Konstrukcje troski o dziecko, [w:] Kehily M.J. (red.), Wprowadzenie do badań nad dzieciństwem, Wydawnictwo WAM, Kraków.
 • Szczepska-Pustkowska M. (2011), Od filozofii dzieciństwa do dziecięcej filozofii życia, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Szczepska-Pustkowska M. (2012), Dziecko – obywatel czy wykluczony? Problemy Wczesnej Edukacji 2012, nr 2(17), s. 8–23.
 • UNICEF (2006), Excluded and invisible, The State of the World’s Children 2006, UNICEF.
 • Wilson S. (2000). Schooling for democracy. Youth Studies Australia.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2173c31d-3005-4a40-8e13-508d2e38269d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.