Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 7 | 41-58

Article title

Ochrona danych osobowych świadka w świetle obowiązku składania zeznań na rozprawie głównej

Content

Title variants

EN
Protection of personal data of a witness in the context of obligation to testify on the main trial

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przedmiotem niniejszego artykułu jest problem ochrony danych osobowych świadka w kontekście obowiązku składania przez niego zeznań na rozprawie głównej w polskim procesie karnym. Analiza obejmuje zarówno problematykę związaną z rolą świadka w procesie karnym, jak i zakresu dostępu do danych osobowych w toku rozprawy głównej, a także relacji, jaka zachodzi między zasadą jawności postępowania a zasadą ochrony danych osobowych. Przedstawiono także instytucje, których obowiązywanie w procesie karnym przyczynia się do ochrony danych osobowych świadka, zarówno w bezpośredni jak i pośredni sposób. Wskazano również, na zagrożenia jakie niesie za sobą obecnie dostrzegalna, w polskiej procedurze karnej, tendencja do zwiększania zakresu jawności postępowania oraz dostępu mediów do relacjonowania jego przebiegu, w kontekście ochrony danych osobowych.
EN
The subject matter of this article is the protection of personal data of a witness in the context of obligation to testify on the main trial in the Polish criminal proceedings. The analysis pertains to the role of the witness in criminal proceedings, the scope of access to personal data in the course of the main trial, and relation between the principle of open proceedings and the principle of personal data protection. Additionally, the article presents the institutions which have both direct and indirect impact on the protection of personal data of a witness in the criminal proceedings. The article also indicates threats to personal data protection caused by the tendency to increase the openness of court proceedings and media access to report them, which can be observed in the Polish criminal procedure.

Contributors

  • Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-21743744-1beb-471d-b1ac-4a77d2143050
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.