PL EN


2015 | 1(15) | 46-57
Article title

Bardziej martwa czy bardziej znana – teksty prasowe związane ze śmiercią Anny Przybylskiej

Content
Title variants
EN
More dead or more popular – Anna Przybylska’s death related publications
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article contains analyses of the several press publications that appeared in Polish tabloids after Anna Przybylska’s death in 2014. The analysed material proves that a death of a celebrity holds an importance for media mainly because of her/his previous presence in media and not because of the consolation function of a text itself. Such texts are deeply rooted in a tradition of funeral literature, yet they serve completely different purpose.
Keywords
Contributors
  • Katedra Slawistyki, Sekcja Polonistyki,Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Republika Czeska
  • Katedra Slawistyki, Sekcja Polonistyki, Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Republika Czeska
References
  • Ariès P., 2011, Człowiek i śmierć, przeł. Bąkowska E., Warszawa.
  • Burszta W., red., 2004, Strategie śmierci – formy umierania. Świadectwa literackie i kulturoznawcze, Warszawa.
  • Cichowicz S., Godzimirski J.M., wyb., 1993, Antropologia śmierci. Myśl francuska, przeł. Cichowicz S., Godzimirski J.M., wstęp Cichowicz S., Warszawa.
  • Czyżewski F., Trypa A., red., 2008, Tabu językowe i eufemizacja w dialektach słowiańskich, Lublin.
  • Filas R., 2008, Polski rynek prasy codziennej w I dekadzie XXI wieku (w szczególności po roku 2003), „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 3–4.
  • Gralczyk A., Laskowska M., Drzewiecki P., red., 2012, Media wobec śmierci, t. 1–2, Warszawa.
  • Jasik A., 2009, Tabuizowanie tematu śmierci i realiów z nią związanych w różnych kręgach środowiskowych Opolszczyzny, „Język a Kultura”, t. 21.
  • Wysoczański W., 2012, Umieranie i śmierć. Wielowymiarowość językowa, Wrocław.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-217555bb-365a-4f1b-966e-b1e25466676c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.