PL EN


2019 | 1(40) | 11-29
Article title

Kompetencje uczniów klas trzecich płockich szkół podstawowych. Diagnoza edukacyjna

Content
Title variants
EN
Competence diagnosis of third year pupils in Płock’s primary schools
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje wyniki globalne z badań z 2016 r. w odniesieniu do wyników badań z lat 2014, 2015 przeprowadzanych wśród uczniów klas trzecich 16 płockich publicznych szkół podstawowych, nadzorowanych przez Wydział Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Płocka. Celem badań było dokonanie diagnozy poziomu kompetencji opanowanych przez uczniów kończących trzyletni cykl edukacji na etapie wczesnoszkolnym. Diagnoza przeprowadzona w kolejnych latach dotyczyła kompetencji uczniowskich w czterech obszarach: edukacji polonistycznej, matematycznej, społecznej i przyrodniczej.
EN
The article presents global results of a survey from 2016 year in relation to the results of previous years carried out among third year pupils in 16 Płock’s public primary schools, supervised by the Department of Education and Culture of the City of Płock. The aim of the research was to diagnose the level of competence mastered by the pupils, ending a three-year cycle of education at the early-stage. The diagnosis concerned pupils’ competences in 4 areas of education: Polish language, mathematics, social and natural sciences.
Year
Issue
Pages
11-29
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
  • Szkoła Wyższa im. P. Włodkowica w Płocku
  • Szkoła Wyższa im. P. Włodkowica w Płocku
References
  • Chmielewska, M., Frąckowiak, A., Gałkowski, A. (2014). Diagnoza kompetencji uczniów klas trzecich płockich szkół podstawowych. Raport z badań, Płock: Wydawnictwo SWPW w Płocku.
  • Chmielewska, M., Gałkowski, A., Kamińska, M., Mianecka J., Żabolicka, M. (2016). Diagnoza kompetencji uczniów klas trzecich płockich szkół podstawowych. Raport z badań, Płock: Wydawnictwo SWPW w Płocku.
  • Frąckowiak, A., Gałkowski, A., Kamińska, M., Mianecka, J. (2015). Diagnoza kompetencji uczniów klas trzecich płockich szkół podstawowych. Raport z badań, Płock: Wydawnictwo SWPW w Płocku.
  • Niemierko, B. (1999). Pomiar wyników kształcenia, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. ISBN 8302074748.
  • Niemierko, B. (2009). Diagnostyka edukacyjna. Podręcznik akademicki, Warszawa: PWN. ISBN 9788301157494.
  • Pilch, T., Bauman, T. (2001). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak. ISBN 8388149695.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Załącznik nr 2 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-2031
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-217e4e72-53b7-40e5-b0a1-5388b8a51dd0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.