PL EN


2006 | 4/2006 (14) | 19-37
Article title

Analiza stopnia dźwigni łącznej

Authors
Content
Title variants
Analysis of the Degree of Total Leverage
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano metodę analizy czynnikowej stopnia dźwigni łącznej - DTL, który mierzy ryzyko przedsiębiorstwa czy przedsięwzięcia inwestycyjnego. Wysoki poziom DTL sygnalizuje rosnące ryzyko, a ze względu na rangę tego kryterium, celowa jest identyfikacja zjawisk kształtujących DTL oraz siły ich wpływu nań. W pokazanym modelu DTL stanowi zmienną objaśnianą, która jest funkcyjnie uzależniona od pięciu innych wskaźników - zmiennych objaśniających: wskaźnika marży brutto, udziału kosztów stałych w sprzedaży, stopy oprocentowania obcych kapitałów, rotacji aktywów oraz mnożnika kapitału własnego. Wskaźniki te są wyrazem decyzji przedsiębiorstwa zarówno w sferze operacyjnej, jak i finansowej. Model ma postać hierarchicznego układu wskaźników, tzn. "piramidy" i - jak przedstawiono to w artykule w oparciu o dane liczbowe - z łatwością może być narzędziem diagnozowania ryzyka dla okresów przeszłych lub symulatorem decyzji planistycznych.
EN
The paper provides for a method of the factor analysis of the Degree of Total Leverage (DTL) used to measure the risk of an enterprise or an investment undertaking. A high DTL indicates a growing risk, and due to the importance of that criterion it is relevant to identify the phenomena which determine the DTL and the strength of their impact on the DTL. In the presented model the DTL is a dependent variable, which is functionally determined by five other indicators, i.e. dependent variables: the gross margin indicator, the share of fixed costs in the sales, the rotation of assets and the multiplier of own capital. These indicators express the management's decisions concerning both the operational and the financial issues. The model is a hierarchical system of indicators, which means that it has the form of a pyramid, and, as evidenced in the paper on the basis of the numerical data, it can easily serve as an instrument for diagnosing risk for the past periods or a simulator of planning decisions.
Keywords
Year
Issue
Pages
19-37
Physical description
Dates
published
2006-12-15
Contributors
  • Uniwersytwt Warszawski
References
  • Czekaj, J., Dresler, Z. 2001. Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw. Podstawy Teorii, Warszawa: PWN.
  • Jerzemowska, M. (red.) 2004. Analiza Ekonomiczna w Przedsiębiorstwie, Warszawa: PWE.
  • Kowalczyk, J., Kusak, A. 2006. Decyzje Finansowe Firmy. Metody analizy, Warszawa: C.H. Beck.
  • Kowalczyk, J. 2006. Analiza Wskaźnikowa Stopnia Dźwigni Łącznej. Analiza i Kontrola Finansowa w Praktyce, nr styczeń/luty 2006.
  • Machala, R. 2001. Praktyczne Zarządzanie Finansami Firmy, Warszawa: PWN.
  • Szczęsna-Urbaniak, A. 2005. Ryzyko jako element kształtowania struktury kapitałowej przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław.
  • www.parkiet.pl.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2180b48f-e130-46ee-ad39-b2ad64146da3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.