PL EN


Journal
2012 | 38 | 1 | 229-241
Article title

Współpraca województwa lubuskiego z niemieckimi krajami związkowymi – Brandenburgią i Saksonią

Authors
Content
Title variants
EN
The Cooperation between the Lubuskie Province and Federal States Of Germany: Brandenburg and Saxony
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Due to the solutions of a legal nature, the reform of local self-administration reform of 1998 provided a framework for the activity of provinces on the international arena, including the cooperation with foreign partners. The Lubuskie Province also made use of this opportunity. Therefore, it appears to be justified to present the foundations, aims and forms of the cooperation of the Lubuskie Province with two federal states of Germany: Brandenburg and Saxony, especially, while taking into account the two following elements. The first one are the conditions of the development of historical, political, economic and social relations. The latter element is the role of the accession of Poland to European Union in the process of shaping the bilateral relations. In the light of this, it seems to be advisable to present the role of Community Initiative IINTERREG III A 2004- 2006 and two programmes of cross-border cooperation: Poland (the Lubuskie Province) - Brandenburg and Poland - Saxony ( 2007-2013) in the development of the cooperation on the Polish-German borderland.
Journal
Year
Volume
38
Issue
1
Pages
229-241
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Zielonogórski
References
 • Co to jest Partnerstwo Odra?, http://www.oder-partnerschaft.eu (11.02.2012).
 • Dz. U., nr 124, poz. 607, Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1985 r.
 • Dz. U., nr 61, poz. 287, Europejska konwencja ramowa o współpracy transgranicznej między wspólnotami i władzami terytorialnymi, sporządzona w Madrycie dnia 21 maja 1980 r.
 • Dz. U., nr 91, poz. 576, Ustawa o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r.
 • Europejska Współpraca Terytorialna. Programy EWT 2007-2013 w Województwie Lubuskim, http://lubuskie.pl (11.02.2012).
 • Festiwal, www.dnimuzyki.pl (11.02.2012).
 • Informacje o lubuskiem, http://lubuskie.pl (6.02.2012).
 • Kulesza M. (2000), Transformacja ustroju administracyjnego Polski (1990-2000), „Studia Iuridica”, nr 38.
 • Lechwar M. (2008), Instytucjonalne podstawy europejskiej współpracy transgranicznej, [w:] Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja regionów transgranicznych, red. M. G. Wodniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Nitschke B. (2009), Współpraca międzynarodowa województwa lubuskiego, [w:] Lubuskie jako region we współczesnym świecie, red. B. Nitschke, J. Flakowski, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
 • Partnerzy współpracujący z województwem lubuskim. Wolny Kraj Związkowy Saksonia, Niemcy, http://lubuskie.pl (6.02.2012).
 • Plan pracy w zakresie oświaty pomiędzy Zarządem Województwa Lubuskiego i Ministrem Nauki, Badań i Kultury Kraju Związkowego Brandenburgii podpisany 27 maja 2002 r., www.bip.lubuskie.pl (8.02.2012).
 • Polska–Brandenburgia – podstawowe informacje, www.intereg.gov.pl (8.02.2012).
 • Polsko-Niemieckie Dni Mediów. Idea, www.dnimediow.org (11.02.2012).
 • Priorytety współpracy zagranicznej województwa lubuskiego, http://lubuskie.pl (7.02.2012).
 • Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Polska (Województwo Lubuskie) – Kraj Związkowy Brandenburgia 2000-2006, www.interreg.gov.pl (6.02.2012).
 • Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013, www.sn-pl.eu (9.02.2012).
 • Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie)–Brandenburgia 2007-2013 w ramach „Europejskiej Współpracy Terytorialnej”, www.ewt.gov.pl (9.02.2012).
 • Program Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia, www.ewt.gov.pl (8.02.2012).
 • Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska (Województwo Lubuskie)–Brandenburgia, www.ewt.gov.pl (8.02.2012).
 • Protokół o współpracy w dziedzinie kultury pomiędzy Zarządem Województwa Lubuskiego i Ministrem Nauki, Badań i Kultury Kraju Związkowego Brandenburgii podpisany w dniu 15 grudnia 2003 r. w Poczdamie, www.bip.lubuskie.pl (8.02.2012).
 • Rozwój gospodarczy Brandenburgii, www.brandenburgia.pl (6.02.2012).
 • Sakson A. (1990), Mazurzy – społeczność pogranicza, Instytut Zachodni, Poznań.
 • Sługocki W. (2004), Lubuskie doświadczenia w wykorzystaniu funduszy Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
 • Sługocki W. (2007),Wspołpraca przygraniczna w dobie wyzwań polityki strukturalnej Unii Europejskiej 2007-2013, „Studia Zachodnie”, red. B. Nitschke, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
 • Sprawozdanie na sesję Sejmiku Województwa Lubuskiego: Współpraca Województwa Lubuskiego z Republiką Federalną Niemiec, w szczególności z Krajem Związkowym Brandenburgia i Krajem Związkowym Saksonia, w aspekcie XX-lecia podpisania traktatu między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, Zielona Góra, sierpień 2011 r., http://lubuskie.pl (11.02.2012).
 • Wachnik Cz. (2009), Będą bezpośrednie połączenia Gorzowa z Berlinem i Zielonej Góry z Cottbus, www.gazetalubuska.pl (8.02.2012).
 • Wizyta samorządowców i przedsiębiorców w regionie partnerskim, http://lubuskie.pl (8.02.2012).
 • Wspólne oświadczenie o współpracy pomiędzy Województwem Lubuskim (Rzeczpospolita Polska) a Krajem Związkowym Brandenburgią (Republika Federalna Niemiec), Żagań, 12 stycznia 2000 r., http://lubuskie.pl (8.02.2012).
 • Wspólne oświadczenie o współpracy pomiędzy Województwem Lubuskim (Rzeczpospolita Polska) a Wolnym Krajem Związkowym Saksonią (Republika Federalna Niemiec), Zielona Góra, 19 listopada 2008 r., http://lubuskie.pl (8.02.2012).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2181185d-7de8-46b3-869d-f60af2ecf19e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.