PL EN


Journal
2015 | 2 | 154-172
Article title

Z dziejów islamu w Afryce Zachodniej

Authors
Content
Title variants
EN
The history of Islam in West Africa
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł stanowi analizę historyczną sytuacji islamu w Afryce Zachodniej. Religia ta, obecna w tym regionie od XI wieku, była najpierw wyznawana przez dwór lub dynastię rządzącą oraz otaczającą ją świtę uczonych muzułmańskich, jak to miało miejsce w imperium Mali. W okresie od XI do XVII wieku, islam, dzięki kontaktom handlowym oraz obecności marabutów na dworach królów, rozwijał się w Sudanie Zachodnim. Mimo to do końca XVII wieku nie był postrzegany jako religia mająca wielką liczbę wyznawców. Dopiero od końca XVII stulecia stał się religią, która mogła być motorem określonych zmian społecznych. Obecnie islam można uważać za religię tradycyjną Afryki Zachodniej. Uległ on procesowi afrykanizacji m.in. dzięki dokonaniom Cheikha Ahmadou Bamby, założyciela muridijja w Senegalu pod koniec XIX wieku. Jego pacyfizm oraz nauka są przykładem, który jest dziś potrzebny światu muzułmańskiemu, często uwikłanemu w morderczą nietolerancję i wzajemne wykluczenie.
EN
This text is an analysis of Islam situation in West Africa. Present in the region since the eleventh century, however, it was the religion of the ruling dynasty, along with their surrounding Muslim scholars, as in the empire of Mali. In the period from the eleventh to the seventeenth century through trade and by the presence of marabouts in the courts of the kings, Islam developed in Western Sudan. Regardless of that process, to the end of the seventeenth century, Islam was not seen as a religion that could mobilize a fairly large number of followers. But, until the end of the seventeenth century, Islam appear as a religion that could be a force for certain changes in society. Today, Islam is a religion traditional in West Africa. Africanization process took place, because of some leaders achievements, among others, Cheikh Ahmadou Bamba, the founder of «Muridiyyah» in Senegal in the late nineteenth century. His pacifism and his teachings are an example of a much-needed model of the Muslim world and the temporal world in general, engaged in a murderous intolerance and mutual exclusion.
Journal
Year
Issue
2
Pages
154-172
Physical description
Dates
published
2015-12-31
Contributors
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
References
 • C.Nicolle, Islam. Historia – kultura – nauka. Dzieje islamu od powstania do końca XV wieku, Poznań 2007
 • M. Tymowski, Historia Mali, Wrocław 1979
 • La guerre des Marabouts, www.une-autre-histoire.org/la-guerre-des-marabouts
 • B. Samb, Islam, Négritude et culture arabe: acculturation ou assimilation critique?, www.oumma.com/Islam-Negritude-et-culture-arabe
 • C.A. Babou, Le Jihad de l’âme: Ahmadou Bamba et la fondation de la Mouridiyya au Sénégal (1853-1913), Paris 2011
 • L. de Saint Périer, Soufisme: islam du coeur, coeur de l’islam, www.jeuneafrique. com/Article/JA2807-2808p060-061.xml0
 • F. Dumont, La pensée religieuse de Ahmadou Bamba, Dakar-Abidjan 1975
 • A. Gouilly, L’islam dans l’Afrique Occidentale Française, Paris 1925
 • C. Siwierska, Islam w Afryce Zachodniej bractwa tidżanijja, „Afryka”. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego, nr 17, 2003
 • M. Diouf, Commerce et cosmopolitisme. Le cas des diaspora mourides du Sénégal, „Bulletin du CODESRIA”, nr 1, 2000
 • C.A. Dièye, Touba, Signes et Symboles, Paris 1997
 • Mosquée de Touba: Le symbole de la puissance du Mouridisme, www.lhebdomadaire. info
 • C.A. Bamba, Matlabul fawzeyni (Poszukiwanie powodzenia w dwóch światach)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1233-9717
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2181769e-9e4f-4c93-b31c-b64ab93d175d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.