PL EN


2018 | 2 (22) Glottodydaktyka wśród dzieci i młodzieży wobec wyzwań wielo-, transkulturowości i ruchów migracyjnych | 85-100
Article title

Od zabawy słowem do czytania poezji. Holistyczne podejście do nauki języka polskiego jako odziedziczonego/drugiego wśród dzieci w wieku 5–9 lat

Content
Title variants
EN
From language games to reading poetry. A holistic approach to teaching Polish as an inherited and second language to children aged 5 to 9
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article author presents her own project of teaching Polish as an inherited or second language to children aged 5 to 9. It is based on the constructivist theory of teaching, Ingarden’s theory of literary work cognition and Polish literary texts. The essential part of this project is education through various games that systematize the material presented during each lesson. The author highlights the importance of enactive text cognition, passing from an object recognized through various senses to its symbolic representation, from literality to metaphor. The literary text becomes yet another source of language experience for children.
Contributors
 • Fundacja dla Edukacji „POLIS”, Nałęczów, Polska
References
 • Bruner J.S., 2006, Kultura edukacji, przeł. Brzostowska­‑Tereszkiewicz T., Kraków.
 • Bruner J.S., 1974, W poszukiwaniu teorii nauczania, przeł. Krasińska E., Warszawa.
 • Dylak S., 2000, Konstruktywizm jako obiecująca perspektywa w kształceniu nauczycieli, w: Kwiatkowska H., Lewowicki T., Dylak S., red., Współczesność a kształcenie nauczycieli, Warszawa.
 • Dziamska D., 2016, Materiały do kursu „Edukacja przez ruch na języku polskim poza Polską”, Lublin.
 • Garlej B., 2014, Koncepcja warstwowości dzieła literackiego Romana Ingardena ujęta w perspektywie ontologii egzystencjalnej i jej konsekwencja, „Estetyka i Krytyka” 33 (2/2014).
 • Hebenstreit A., 2000, Rozumienie metafor językowych przez osoby o cechach neurotycznych i potencjalnych twórców, „Przegląd Psychologiczny”, t. 43, nr 4.
 • Ingarden R., 1988, O dziele literackim, przeł. Turowicz M., Warszawa.
 • Ingarden R., 1936, Formy poznawania dzieła literackiego, „Pamiętnik Literacki”, 33/1/4.
 • Krasoń K., 2005, Dziecięce odkrywanie tekstu literackiego. Kinestetyczne interpretacje liryki, Katowice.
 • Małyska M., 2016a, Figlarna kredka, cz. 1. cyklu „Przyjaciele z piórnika”, Londyn – Kraków.
 • Małyska M., 2016b, Lekcje z Kredką, cz. 1, Londyn.
 • Piaget J., Inhelder B., 1993, Psychologia dziecka, przeł. Zakrzewska Z., Wrocław.
 • Ricoeur P., 1993, Język, tekst, interpretacja, przeł. Graff P., Warszawa.
 • Szyszko­‑Bogusz A., 1989, Pedagogika holistyczna, Kraków.
 • Wadsworth B.J., 1998, Teoria Piageta. Poznawczy i emocjonalny rozwój dziecka, przeł. Babiuch M., Warszawa.
 • Więckowski R., 1995, Pedagogika wczesnoszkolna, Warszawa.
 • Wróblewska M., 2010, Konstruktywistyczne podejście w nauczaniu/uczeniu się języka polskiego poza Polską. Materiały do kursu „Efektywne metody nauczania/uczenia się języka polskiego poza Polską, Lublin.
 • Wygotski L.S., 2006, Narzędzie i znak w rozwoju dziecka, przeł. Grell B., Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-21851ec2-9010-4619-b272-7b1164638206
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.