PL EN


2017 | 488 | 114-125
Article title

Wpływ nieściągalnych wierzytelności na podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym – wybrane problemy

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Analiza orzecznictwa sądów administracyjnych, stanowisk organów podatkowych oraz poglądów przedstawianych w doktrynie pozwala na postawienie tezy o braku odpowiednio precyzyjnych norm prawnych regulujących w podatkach dochodowych skutki zdarzeń, których przedmiotem są wierzytelności. Z uwagi na to, że wierzytelności są naturalnym elementem życia gospodarczego, istniejący w tym zakresie stan niepewności prawa można uznać za jeden z istotnych mankamentów systemu opodatkowania dochodów przedsiębiorców w Polsce. Celem artykułu jest próba rozstrzygnięcia zagadnienia, jakie przesłanki prawne i ekonomiczne winny decydować o zasadach ustalania wartości wierzytelności nieściągalnych, które – dzięki zakwalifikowaniu ich do kategorii kosztów uzyskania przychodów – wywierają istotny wpływ na wysokość podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. W artykule zaprezentowana została argumentacja wskazująca na konieczność zmiany obowiązujących w tym zakresie regulacji prawnych.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-21878085-bf8c-43de-85e2-0298e2360c4b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.