PL EN


2018 | 25 | 1-39
Article title

KIEDY WRESZCIE PRZEMÓWI EURYDYKA?

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
For the author of the essay When Euridice will speak at last feminism is the eternally negative approach towards patriarchate, which was born with it. It is characteristic that problems mentioned in “Lysistrata” or “As- semblywomen” by Aristophanes in the 5th century BC are identical with the demands of contemporary feminism. Its successes in the 19th and 20th centuries concerning the formal emancipation of women’s rights, in the long run are both meaningful and illusory: the culture of patriarchate while granting women the voting and other rights did not change its pa- triarchal principle, it just alleviated its repressive character on a small fragment of the Western culture, though in this zone of the biggest wom- en’s freedom the forgotten disputes about the rigours of the patriarchate all the time come back to life. The paradigm of the fundamental way of thinking about the world remains unchanged, while the approach to women is just its embodiment. Patriarchate is the means of treating the world as a collection of objects to be used, it is not only an approach towards women. The contemporary culmination of the Western culture as a technological civilisation reaches its limit, whose crossing threatens with a total disaster even in the most optimistic scenarios. In this context the author of the essay perceives feminism as a huge possibility, as one of more important movements in civilisation and culture, which not only will fight for formal rights, but rather for a change of the thinking paradigm from object-oriented to sub- ject-oriented. Euridice – the silent-for-centuries subject of lost love – has to start speaking.
Contributors
References
 • 1. A. Sikora, Fourier, Warszawa 1989.
 • 2. Der Ursprung der Familie, des Privateigenthums und des Staats. Schweizerische Genossenschaftsbuchdruckerei, Hottingen- Zürich 1884, 2. Auflage. J.H.W. Dietz, Stuttgart 1886.
 • 3. W. Okoń, Dniewnik, [w:] „Format” 2018, nr 78, „Format Literacki” nr 4.
 • 4. Karnawalizacja, [w:] A. Achtelik, R. Cudak, M. Pytasz, Słownik wiedzy o literaturze. Katowice 2005.
 • 5. J. Ławińska-Tyszkowska, Arystofanesa naprawa Rzeczypospolitej. „EOS” 1997,nr 84/2.
 • 6. S. Kostek, Seksualność w służbie ateńskiego pokoju, czyli próba genderowej lektury „Lizystraty” Arystofanesa, „Collectanea Philologica” 2012, nr XIV.
 • 7. Y. Borowski, Transwestyci (?)w „Thesmoforiach” Arystofanesa, „Collectanea Philologica” 2012, nr XIV.
 • 8. Kultura masowa [antologia tekstów: Dwight Macdonald, Clement Greenberg, Marshall McLuhan, Ernest van Den Haag, Leslie A. Fiedler, Melvin Tumin], wybór, tłumaczenie, przedmowa i posłowie C. Miłosz, I wyd. Paryż 1959, II wyd. [komentarz Jerzy Szacki] Kraków 2002, s. 174.
 • 9. E. Baniewicz, Narodowy – smutek artysty, „Twórczość” 2002, nr 11/12; H. Wach- Malicka, Sny o kobiecej potędze, „Dziennik Zachodni” 2005, nr 213; L. Karczewski, Upierzeni fanatyzmem, „Gazeta Wyborcza – Łódź” 2006, nr 131; J. Targoń, Arystofanes nie do śmiechu, „Gazeta Wyborcza – Kraków” 2007, nr 6; J. Derkaczew, Mizoginia Jazz Club, „Gazeta Wyborcza” 2007, nr 6.
 • 10. P. Schaff, History of the Christian Church, vol. VI, Grand Rapids 1994, s. 514–527.
 • 11. 100 Notable Popes: The Most Remarkable Papal Saints, Sinners, Martyrs, Heretics, Warriors and Rulers from St Peter to the Present, London 2011.
 • 12. A. Więckowski, Photozona [katalog], Wrocław 2018.
 • 13. L. Kołakowski, Obecność mitu, Wrocław 1994.
 • 14 H. Moore, Feminism and Anthropology, Hoboken 2013.
 • 15 M. Rosaldo, The Use and Abuse of Anthropology: Reflections on Feminism and Cross-Cultural Understanding, „Signs” 1980.
 • 16 R. Putnam Tong, Myśl feministyczna. Wprowadzenie, Warszawa 2002, s. 205–210.
 • 17 C. Verschuur, I. Guérin-Brot, H. Guétat- Bernard, Under Development: Gender, „Palgrave Macmillan”, 27 listopada 2014.
 • 18 H. Moore, dz. cyt.
 • 19 W. Sedlak, Na początku było jednakświatło, Warszawa 1986.
 • 20 A. Urbanek, Pole morfogenetyczne – niecałkiem bzdura, „Nauka” 2008, nr 2,s. 159–160.
 • 21 W. Kunicki-Goldfinger, Szukaniemożliwości. Ewolucja jako gra przypadków i ograniczeń, Warszawa 1989.
 • 22 M. Eliade, Traktat o historii religii, Łódź1993.
 • 23 A. Więckowski, dz. cyt.
 • 24 B.L. Whorf, Sprache Denken Wirklichkeit, Hamburg 1963.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-21894566-3f75-4395-a2e4-37023f7a0a1e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.