PL EN


Journal
2017 | 1(10) | 45-78
Article title

Jak grać w naukę? Eksperymenty z wykorzystaniem gier na podstawie utworów braci Strugackich i nie tylko

Selected contents from this journal
Title variants
EN
How to play science? Experiments with the use of games based on books by the Strugatsky brothers and others
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy działalności naukowej jako tematu i podłoża gier typu live-action role-playing. Nauka jako zjawisko społeczne łączy wyzwania, piękno, odkrycie, relacje społeczne, złożone modele umysłowe i wiele innych możliwych do ujęcia w grze kwestii. Jednocześnie larpy o nauce mogą być istotnym narzędziem popularyzacji myślenia naukowego. Tekst pokazuje, jak tłumaczyć główne cechy metody naukowej na język larpów. Zwraca też uwagę na problemy i szanse, jakie niesie gra w prawdziwą naukę.
EN
This article covers scientific activity as a topic and a background for live-action role-playing. Science as a social phenomenon combines challenge, beauty, discovery, social relations, complex mind models, and many other playable things. At the same time larps about science might be a strong tool for popularising the scientific way of thinking. The paper shows how to translate the main features of the scientific method to the language of larp. It also draws attention to the problems and opportunities of playing real science.
Journal
Year
Issue
Pages
45-78
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Moskiewski Uniwersytet Politechniczny
References
 • Chp.2012.ru (2012). Правила наука [Reguły nauki]. Online: <http://chp2012.ru/pravila/pravila-nauka>.
 • droggy (12 listopada 2007). Пара слов о науке [Parę słów o nauce]. Online: <http://noon22.livejournal.com/831.html>.
 • droggy (19 listopada 2007). Наука на Северном сиянии, часть 1 [Nauka w  grze Zorza polarna, część 1]. Online: <http://noon22.livejournal.com/1110.html>.
 • droggy (26 listopada 2007). Наука на Северном сиянии, часть 2: теория климата [Nauka w grze Zorza polarna, część 2: teoria klimatu]. Online: <http://noon22.livejournal.com/2006.html>.
 • droggy (5 grudnia 2007). Наука на Северном сиянии, часть 3: экспериментальная деятельность [Nauka w grze Zorza polarna, część 3: działania eksperymentalne]. Online: <http://noon22.livejournal.com/3018.html>.
 • droggy (27 stycznia 2009, 13:09). Тайны Пандоры: часть 1, космозоология [Tajemnice Pandory, część 1: kosmozooglogia]. Online: <http://noon22.livejournal.com/43989.html>.
 • droggy (27 stycznia 2009, 17:53). Тайны Пандоры 2: вирусология [Tajemnice Pandory 2: wirusologia]. Online: <http://noon22.livejournal.com/44156.html>.
 • droggy (3 lutego 2010). Медицина на Надежде [Medycyna na Nadziei]. Online: <http://noon22.livejournal.com/64406.html>.
 • droggy (4 stycznia 2012). Про науку на игре: коротко и сразу обо всем [O nauce w grze: krótko i prawie o wszystkim]. Online: <http://noon22.livejournal.com/74744.html>.
 • Fiedosiejew, A. (2008). Наука на ролевых играх. Опыт игр по произведениям А. и Б. Стругацких [Nauka na larpach. Eksperymenty growe na podstawie opowiadań braci Strugackich]. Online: <http://lib.rpg.ru/index.php/Floran-Science>.
 • Fiedosiejew, V. (2012). Aurora Times — подробный игровой репортаж о  событиях происходивших на игре Северное сияние [Aurora Times – szczegółowy reportaż na temat wydarzeń rozgrywających się podczaslarpa Zorza polarna]. Online: <http://www.vasily.fedoseev.net/aurora>.
 • Frontier.farsters.ru (2009). О науке [O nauce]. Online: <http://www.frontier.farstars.ru/science.html>.
 • glorf (11 lutego 2009). Всем работникам Пандоры и не только [Wszyscy pracownicy Pandory i nie tylko]. Online: <http://noon22.livejournal.com/52370.html?thread=617362>.
 • Kuhn, T. (1975). Структура научных революций [Struktura rewolucji naukowych]. Moskwa: Progress.
 • Popper, K. (1983). Логика и рост научного знания [Logika i rozwój wiedzy naukowej]. Moskwa: Progress.
 • Noon22.ru (2012). Полдень, XXII век. Пандора [Południe, XXII wiek. Pandora]. Online: <http://www.noon22.ru/pandora.html>.
 • Romulrem.com (2008). Правила по науке [Reguły nauki]. Online: <http://romulrem.com/angeli-a/Rules/science.htm>.
 • RPGwiki.ru (2012a). Общие сведения о контакте [Ogólne informacje o  kontakcie]. Online: <http://www.rpgwiki.ru/twiki/bin/view/Noon22/Общиесведенияоконтакте>.
 • RPGwiki.ru (2012b). Прагматические теориив ксенолингвистике [Teorie pragmatyczne w ksenolingwistyce]. Online: <http://www.rpgwiki.ru/twiki/bin/view/Noon22/Прагматическиетеориивксенолингвистике>.
 • RPGwiki.ru (2012c). Структурно-функциональный анализв ксенологии [Analiza strukturalno-funkcjonalna w  ksenologii]. Online: <http://www.rpgwiki.ru/twiki/bin/view/Noon22/Структурно-функциональныйанализвксенологии>.
 • RPGwiki.ru (2012d). Хронология контакта [Chronologia kontaktu]. Online: <http://www.rpgwiki.ru/twiki/bin/view/Noon22/Хронологияконтакта>.
 • Steamlondon_RPG (2009). Hаука – правила по исследованию и сбору данных [Nauka – zasady badań i zbierania danych]. Online: <http://steamlondon-rpg.livejournal.com/8476.html>.
 • Szczedrowicki, G. P. (1966). Об исходных принципах анализа проблемы обучения и развития в рамках теории деятельности [O podstawach analizy problemu edukacji i  rozwoju w  ramach teorii działalności]. Online: <http://www.fondgp.ru/gp/biblio/rus/32>.
 • XVI.rpg.ru (2009). Правила по науке [Reguły nauki]. Online: <http://xvi.rpg.ru/index.php%3Foption=com_content&task=view&id=162&Itemid=.html>.
 • Wikipedia.org (2012). Наука [Nauka]. Online: <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0>.
 • Ludografia
 • Anioły Ameryki (Aнгелы Америки). Grupa mistrzów gry Romulus i Remus (Ромул и Рем), 2008.
 • Czarny płomień (Черное Пламя). Grupa mistrzów gry Narrenturm (Наррентурум), 2012, Online: <http://chp2012.ru>.
 • Koszty utrzymania (Стоимость жизни). Grupa mistrzów gry Schody do nieba (Лестница в небо), 2011. Online: <http://lifecost.tv>.
 • Nadzieja (Надежда). Grupa mistrzów gry Schody do nieba (Лестница в небо), 2010. Online: <http://noon22.ru/hope>.
 • Pogranicze-1 (Фронтир-1). Grupa mistrzów gry Askold, Wład, Forwe, Rika i inni (Аскольд, Влад, Форве, Рика и другие), 2009. Online: <http://frontier.farstars.ru>.
 • Południe, XXII wiek (Полдень, 22 век). Grupa mistrzów gry Schody do nieba (Лестница в небо), 2009. Online: <http://noon22.ru>.
 • Poniedziałek zaczyna się w  sobotę (Понедельник начинается в субботу). Grupa mistrzów gry Schody do nieba (Лестница в небо), 2012. Online: <http://noon.livejournal.com/tag/Понедельник>.
 • Steampunk: Kroniki Londynu (Стимпанк: Лондонские хроники). Grupa mistrzów gry Sania, Skazka, Fram (Саня, Сказка, Фрам), 2009. Online: <http:// community.livejournal.com/steamlondon_rpg>.
 • XVI: Krok do nieśmiertelności (XVI: Шаг в Бессмертие). Grupa mistrzów gry Schody do nieba (Лестница в небо), 2009. Online: <http://xvi.rpg.ru>.
 • Wiedźmin. Coś więcej (Ведьмак: Нечто большее). Grupa mistrzów gry Schody do nieba (Лестница в небо), 2005.
 • Zorza polarna (Северное сияние). Grupa mistrzów gry Schody do nieba (Лестница в небо), 2007. Online: <http://noon22.livejournal.com/tag/полярная станция>.
Notes
PL
Data dostępu od źródeł internetowych wykorzystanych w tekście: 8 października 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-4555
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-218ad306-b303-46b9-9645-b84bae8aa351
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.