PL EN


2014 | 2(88) | 33-38
Article title

Instytucjonalizacja zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi w Polsce

Authors
Content
Title variants
Institutionalization of Residential Property Management in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi jest specyficznym zadaniem. Specyfika zarzadzania nieruchomościami mieszkaniowymi wynika przede wszystkim z regulacji prawnych, jakim podlegają lokale mieszkalne i różne pod względem własności rodzaje mieszkań oraz z faktu ciągłego przebywania w nich użytkowników, co wymaga nieprzerwanego dostarczania do mieszkań określonych usług. W opracowaniu poddano analizie problemy zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi oraz przedstawiono podmioty zarządzające nieruchomościami mieszkaniowymi w Polsce.
EN
Residential property management is a peculiar task. The specificity of residential property management is primarily due to legal regulations, related to heterogeneous quality of housing, and varied housing tenure. Moreover, continuous usage of housing space by occupants requires a constant and uninterrupted supply of specific services. The aim of the study was to analyse major problems connected to residential property management, and to describe entities responsible for housing stock management in Poland.
Year
Issue
Pages
33-38
Physical description
Dates
published
2014-06-30
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego
References
 • Bonczak-Kucharczyk E., Zarzadzanie nieruchomosciami mieszkaniowymi, Wyd. C.H.Beck Warszawa 2003.
 • Gawron H., Podstawy zarzadzania nieruchomosciami, Wyd. UE Poznan 2010.
 • Kolud K., Przykład zastosowania outsourcingu w zarzadzaniu spółdzielczym zasobem mieszkaniowym, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” 2005, nr 687.
 • Najbar K., Rola firmy deweloperskiej w kształtowaniu zarzadu nieruchomosci mieszkalnej, „Finanse Bankowosc Ubezpieczenia Zeszyt Naukowy Wyzszej Szkoły finansów i Bankowosci w Warszawie” 2002 nr 3.
 • Nalepka A., Zarzadzanie nieruchomosciami jako obszar przedsiebiorczosci w Polsce, [w:] Inwestycje i nieruchomosci we współczesnej gospodarce, praca zbiorowa pod red. Krzysztofa Marcinka, Wyd. UE Katowice 2013.
 • Przybylski P., Przejmowanie nieruchomosci do zarzadzania, [w:] Vademecum zarzadcy nieruchomosci, pod red. W.J. Brzeskiego, Krakowski Instytut Nieruchomosci, Kraków 2001.
 • Szelagowska A., Finansowanie społecznego budownictwa mieszkaniowego, CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, Warszawa.
 • Tertelis M., Optymalna strategia restrukturyzacji zarzadzania nieruchomosciami, „Nieruchomosci C.H.Beck” 2002, nr 7, (dodatek cz. I).
 • Ustawa z dnia 2 lipca 1994 roku o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych, Dz. U. 105, poz. 509, ze zm. (unlm).
 • Ustawa z dnia 12 pazdziernika 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiebiorstwa panstwowe, Dz. U. 1996, nr 119, poz. 567, ze zm. (umz).
 • Ustawa z dnia 26 pazdziernika 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego Dz. U. 1995 nr 133, poz. 654, ze zm. (upbm).
 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, Dz. U. 2001, nr 4, poz. 27, ze zm. (usm).
 • Zarzadzanie nieruchomosciami, praca zbiorowa pod red. E. Kucharskiej - Stasiak, Instytut Nieruchomosci Valor Łódz 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-218b4ee9-bfd1-494f-9e44-21e07a8d3d13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.