PL EN


2014 | 3 | 2 | 73-86
Article title

Przegląd zmian w polskim Prawie pocztowym – pakiet regulacyjny 2012/2013 r.

Authors
Content
Title variants
EN
verview of changes in the national postal law – the 2012/2013 legislative package
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule, na tle krótkiej charakterystyki polskiego rynku pocztowego, przedstawiono przegląd pakietu nowych regulacji prawnych wprowadzonych na przełomie lat 2012 i 2013. W pierwszej kolejności opisano zasadnicze zmiany przepisów dotyczących funkcjonowania rynku pocztowego, których źródłem jest ustawa z 23 listopada 2013 r. – Prawo pocztowe. Następnie zwrócono uwagę na akty wykonawcze wydane do tej ustawy. Na zakończenie zaakcentowano pierwsze skutki oddziaływania nowych przepisów na zachowania podmiotów w warunkach otwartego na konkurencję rynku pocztowego.
EN
This article provides a brief overview of the Polish postal market covering the new legislative package for the national postal sector issued in 2012-2013 which implements the most recent Postal Directive. Presented fi rst is the Postal Law Act, as the source of key changes. Highlighted next are the executive regulations issued under this Act. Finally, noted are the first effects of the new legislation on the postal operators’ activity on the liberalized postal market.
Year
Volume
3
Issue
2
Pages
73-86
Physical description
Dates
published
2014-03-14
Contributors
  • Zakład Sieci i Usług Społeczeństwa Informacyjnego w Instytucie Łączności – Państwowy Instytut Badawczy
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-218bdea9-2436-4d38-87cd-80c0579e72e6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.