PL EN


2015 | 2(343) | 40-60
Article title

Społeczno-ekonomiczne korzyści z prowadzonej przez rolników pozarolniczej działalności gospodarczej

Content
Title variants
EN
Socio-economic benefits from non-agricultural economic activity conducted by farmers
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper aims at identifying and assessing the opinions of farmers concerning the socio-economic benefits from non-agricultural activity they conduct towards their agricultural holding, farming family and rural areas on the territory where these units operate. The empirical material for the paper was provided by surveys carried out in 2011-2012, i.e. questionnaire-based interview, among 210 farmers – owners of individual agricultural holdings – running additional non-agricultural economic activity from the area of south-eastern Poland, namely the following three voivodeships: Świętokrzyskie, Małopolskie and Podkarpackie. The classification of the surveyed farms into two groups, which was based on the conditions of the aforementioned opinions, and analysis of differences in the assessment of benefits between these groups, using the Mann-Whitney test, allowed to define the key determinants of farmers’ opinions on the socio-economic significance of the non-agricultural economic activity they conduct. An important determinant was the share of income from non-agricultural economic activity of farmers in the structure of their family’s sources of income. The surveys showed that, in the opinion of farmers, the higher the ratio for the share, the greater the significance of the analysed socio-economic benefits following from non-agricultural activity conducted by them.
Contributors
 • Wydział Ekonomii, Katedra Polityki Gospodarczej, Uniwersytet Rzeszowski, ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów
 • Wydział Ekonomii, Katedra Polityki Gospodarczej, Uniwersytet Rzeszowski, ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów
References
 • Aczel A.D.: Statystyka w zarządzaniu. PWN, Warszawa 2000.
 • Czudec A.: Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju wielofunkcyjnego rolnictwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009.
 • Czynniki sukcesu polskich przedsiębiorstw na rynkach Unii Europejskiej (red. Z. Pierścionek, S. Jurek-Stępień). SGH, Warszawa 2006.
 • Duczkowska-Małysz K.: Nowe funkcje obszarów wiejskich – usługi publiczne [w:]Wokół trudnych problemów globalnego rozwoju obszarów wiejskich, gospodarki żywnościowej i rolnictwa (red. K. Duczkowska-Małysz, A. Szymecka). SGH, Warszawa 2009.
 • Ferguson G.A., Takane Y.: Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. PWN, Warszawa 2003.
 • Goodman D.: Rural Europe redux? Reflections on alternative agro-food neworks and paradigm change. Sociologia Ruralis, nr 44(1), 2004.
 • Grzelak A.: Rolnictwo wobec wybranych wyzwań ekonomicznych. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 85. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2010.
 • Hybel J.: Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw [w:] Rola małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju obszarów wiejskich.Wydawnictwo Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Siedlce 2000.
 • Kołodziejczyk D.: Pozarolnicza działalność gospodarcza w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 6, 1998.
 • Mardsen T., Murdoch J., Morgan K.: Sustainable agriculture, food supply chains and regional development. International Planning Studies, nr 4, 1999.
 • Michna W.: Zróżnicowanie regionalne wsi i rolnictwa a poziom subsydiowania kredytów. IERiGŻ, Warszawa 1998.
 • Michna W.: Założenia do polityki regionalnej państwa w sferze rolnictwa i obszarów wiejskich w pierwszej dekadzie XXI wieku. Roczniki Naukowe SERiA, t. 1, z. 1, Rzeszów 1999.
 • Pietrzyk I.: Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich. PWN, Warszawa 2006.
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2007.
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2014.
 • Rizov M.: Rural development perspectives in enlarging Europe: the implications of CAP Reforms and agricultural transition in accession countries. European Planning Studies, vol. 14, nr 2, 2006.
 • Sikorska A.: Procesy przekształceń strukturalnych w wiejskiej społeczności i chłopskim rolnictwie. Synteza. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2013.
 • Zegar J. St.: Ekonomika rolnictwa versus ekonomia agrarna [w:] Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Rolnictwo w nowym otoczeniu rynkowym i instytucjonalnym (red. S. Sokołowska, A. Bisaga). Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010.
 • Zegar J. St.: Konkurencyjność rolnictwa zrównoważonego. Zarys problematyki badawczej [w:] Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. (red. J.St. Zegar). Program Wieloletni 2011-2014 „Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej”, nr 3, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2011.
 • Ziętara W.: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Roczniki Naukowe SERiA, t. II, z. 1, Warszawa−Poznań−Zamość 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-21950b9a-25be-48d9-94b9-e29495f44070
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.